Areopa: Op sterven na dood ?

(HRM News 78, 09/05/2003)

Aanvankelijk zou de workshop 'mensen en waarden in cijfers vastgelegd' tijdens de recente (mini) HR-beurs 'Optima 2003' in Lichtaart (of all places) verzorgd worden door Philippe Leliaet en Wim Candries van Areopa. Maar het was de controversiële topman Ludo Pyis die de honneurs waarnam. Achter deze op het eerste gezicht onschuldige programmawijziging school echter een nieuwe episode van de Areopa-saga. Zoals HRM News in december van vorig jaar al meldde -Areopa mag zich al geruime tijd verheugen van ruime belangstelling van deze publicatie (maar ook van andere media -zie www.hrm.net/areopa)- dreigde er na de diverse personthullingen een ware implosie van het adviesbedrijf. Het lijkt er sterk op dat dit inmiddels gebeurde en dat de déconfiture totaal is.

Sinds december verliet immers Rob van Agteren het bedrijf en is de naam van de man verwijderd van de Areopa-website. Op die webstek werden trouwens nog aanpassingen aangebracht, wellicht als gevolg van de persrevelaties. Zo verdwenen er plotsklaps namen van enkel geclaimde klanten die er geen waren (Telenet en IBM). Ook alle logo's werden verwijderd, naar alle waarschijnlijkheid omdat sommige bedrijven daar bezwaar tegen hadden gemaakt. De huidige lijst van referenties klopt echter nog steeds niet. Nog steeds prijken er onterecht namen van bedrijven: Unisys, Henkel, Volvo, Renault, Belgacom en Hewlett-Packard. Vreemd is dan weer dat dan weer geen melding gemaakt wordt van werkelijke, nieuwe, klanten zoals Kone.

Rob van Agteren, een Nederlander die o.m. omwille van zijn ervaring met beursintroducties bij Areopa is binnengehaald, zocht dus andere oorden op. Na Gert Van der Linden, is hij de derde topman die er de brui aan geeft sinds het bedrijf in juni 2001 voor het eerst in opspraak kwam in HRM News. Zowel de biografie van Van der Linden als die van van Agteren prijkten ooit op de website van Areopa. Momenteel is dat nog enkel nog het geval voor Ludo Pyis. Van Agteren zette inmiddels samen met Marc Van Der Heyden, in een vorig leven werkzaam bij Real Software (hij is de schoonbroer van oprichter Rudy Haegeman, die organisatorisch en operationeel echter niets meer met het bedrijf te maken heeft maar er echter nog steeds aandeelhouder van is), adviesbedrijf Ackinas op. Net als Hagemans is Van Der Heyden bij Real Software voor bewezen diensten bedankt. Door zijn ontslagpremie en het verzilveren van zijn aandelen beschikte hij over een niet onaanzienlijke som, die hij eventueel in Areopa wilde investeren. Hij woonde dus enkele interne vergaderingen bij, liet zich uitvoerig documenteren maar stelde na afloop dat het hem in feite niet interesseerde.

Inmiddels was hij echter bevriend geraakt met Rob van Agteren. Van Agteren was de man die de strategische allianties van Areopa verzorgde en zodoende in contact stond met bijna alle externe partijen waarmee Areopa ooit hoopte zaken te doen. Samen zetten ze het adviesbedrijf “Ackinas” (www.ackinas.com) op. Ondertussen wisten ze verschillende consultants van Areopa te overtuigen om mee te werken, niet noodzakelijk op exclusieve basis. Dat is o.m. het geval voor Wim Candries, de Luxemburger Paul Kremer en Rob Tilmans, Verschillende bedrijven en organisaties werden inmiddels benaderd met aanbiedingen van dit trio dat officieel immers ook (nog?) een Areopa-petje draagt. Een van de benaderde informeerde echter Ludo Pyis over deze toch wel vreemde gang van zaken. Naar verluidt dreigt deze hele affaire voor de dissidenten nog een venijnig juridisch staartje te krijgen.