Ludo Pyis steeds meer onder vuur, implosie Areopa nabij

(HRM News 75, 20/12/2002)

En hoe is het ondertussen gesteld met Ludo Pyis/Areopa? Wel niet zo bijster goed, zo blijkt. Want het adviesbedrijf en zijn topman krijgen alsmaar meer de wind van voren. Om te beginnen zit het er in zijn eigen bedrijf bovenarms op. Twee consultants voeren de laatste tijd een erg drukke correspondentie met Pyis/Areopa om diverse bedragen te recupereren waar ze volgens eigen zeggen -maar met overtuigende en steekhoudende argumenten - beweren recht op te hebben. Het betreft respectievelijk consultant Paul Vanmaldeghem (BelgiŽ) en Hary Greene (Thailand). Die briefwisseling kan geraadpleegd worden op www.hrmblogs.net/areopa. Vanmaldeghem heeft inmiddels bij de rechtbank van Mechelen klacht met burgerlijke partijstelling tegen Pyis/Areopa ingediend. Da aanklacht luidt o.a. oneerlijke handelspraktijken, valse en bedrieglijke beweringen en fundamenteel misbruik van vertrouwen.

Het dispuut met Vanmaldeghem slaat niet enkel op diverse achterstallige vergoedingen, maar heeft ook en bovenal betrekking op de modaliteiten, o.a. financiŽle, van een samenwerking met de Nederlandse Stargate Group (www.stargategroup.nl). Het grappige aan heel deze affaire is dat Stargate aan HRM News uitdrukkelijk stelt enkel met Paul Vanmaldeghem contact te hebben, te willen hebben. 'Met Areopa hebben en willen we geen enkele relatie meer hebben', heet het. Tot voor kort kwam het bedrijf (o.a. op zijn website) er openlijk voor uit een partnership met Areopa te hebben. Het opzeggen van de samenwerking en zich distantiŽren van Areopa heeft, dixit Floor Groeneveld van Stargate, alles te maken met de recente onthullingen in de Belgische pers.

De volgende dagen en weken mag Areopa zich trouwens verwachten aan nog wel meer afwijzingen en opzeggingen van commerciŽle en andere banden. Bij het eveneens Nederlandse Tiempo zijn ze er evenwel er nog niet helemaal uit of het al dan niet in de toekomst nog langer met Areopa wenst geassocieerd wensen te worden. Wie dat alvast niet langer op prijs stelt, is een hele rits van bedrijven waarvan Areopa ten onrechte beweert dat het er een klantenrelatie mee heeft. Telenet en IBM hadden de consultant al eerder verzocht om hun logo van diens website te verwijderen. Henkel, Unisys, DaimlerChrysler en Hewlett-Packard zullen dat eveneens doen (of hebben dat inmiddels al gedaan). Belgacom en BBL ontkennen ook klant te zijn van de in opspraak gekomen consultant, maar vinden het vreemd genoeg niet nodig om Areopa expliciet te sommeren hun logo van zijn site te verwijderen. Het lijkt dus meer en meer twijfelachtig of Areopa 2003 nog haalt. Doet het dat toch, zal het bedrijf echter niet ongehavend uit de storm komen.