Ludo Pyis: ziener of charlatan?

(HRM News 74, 29/10/2002)

Sinds de onthullingen in HRM News over het weinig roemrijke (7 faillissementen) en dubieuze (een veroordeling en twee klachten wegens valsheid in geschriften) verleden van Ludo Pyis alsmede onze ontmaskering van de meeste van de beweringen van en over zijn adviesbedrijf (over het aantal consultants, omzet, geclaimde klanten en allianties), kregen beide heel wat aandacht van de pers. Na eerdere kritische tot ronduit ontluisterende artikels in de Financieel Economische Tijd en De Morgen pakte ook Trends twee weken geleden uit met het tot dusver meest vernietigende stuk. Dat deed het onder de retorische titel: Pyis: ziener of charlatan?, uitgesmeerd over twee volle pagina en geïllustreerd met een foto van de enigmatische maar dubieuze bedrijfsleider. Het zakenblad bracht ook enkel nieuwe en tot  dusver ongekende belastende feiten over Pyis en Areopa aan het licht. Ondermeer dat Pyis onvermogend is en dat dit wellicht zowel de verklaring is voor het feit dat hij ondanks diverse faillissementen steeds weer boven water kwam als het feit dat hij, desondanks, er steeds een riante, zeg maar exuberante, levensstijl heeft op nahouden. Want een man als Pyis woont natuurlijk niet in het bescheiden rijhuis in Mechelen zoals zijn officiële domicilie aangeeft.  In werkelijkheid leeft hij, zeker in het weekend, in een riante villa in het Waalse Ferrières. Daar is de maatschappelijke zetel en het secretariaat gevestigd van het Businnes Exellence Center. Dat is een van de vele schimmige en verlieslatende schemervennootschappen van Pyis (officieel staat het op naam van zijn levensgezellin Anne Masscheleyn en heeft sinds 1998 geen jaarrekening meer gepubliceerd), opgezet om de fiscus om de tuin te leiden..

Tot hiertoe zag Pyis weinig graten in de diverse publicaties over hemelf en Areopa. Uit interne mails van Areopa in ons bezit blijkt zelf dat hij een aanhanger is van de any publicity is good publicity-opvatting en dat hij de kritische artikels beschouwt als een versterking van de tegendraadse positionering van zijn bureau. In zijn mail van 10 juni (met als onderwerp: Vertrouwelijk en enkel voor intern gebruik) stet Pyis letterlijk 'Binnen ons outlaw-model is negatieve publiciteit trouwens veel beter dan doodgezwegen te worden. ' De vraag is of hij nog lang deze zienswijze zal genegen zijn. Het moet hem toch niet onbekend zijn dat Areopa door deze artikels al opdrachten heeft misgelopen. Bijvoorbeeld bij het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap en  bij de Limburgs onderneming Kaneka. 'Pyis: ziener of charlatan?', kopte Trends. De titel van  een volgende artikel zou kunnen luiden: Opgang en val van een megalomane en malafide zakenman.