De rekbare deontologie en de professionele onkunde van Yves Panneels

(HRM News 74, 29/10/2002)

De hierboven aangehaalde mail van Ludo Pyis (op datum van 10 juni  en met als onderwerp: Vertrouwelijk en enkel voor intern gebruik) is om nog een reden een erg interessant document. Tussen de bestemmelingen treffen we immers ook ene Yves Panneels. Yves Panneels is de woordvoerder van Virgin Express. Virgin is een klant van Areopa. De consultant heeft de prijsvechter onder de luchtvaartmaatschappijen geadviseerd en geassisteerd met betrekking tot zijn call center.  Door HRM News om tekst en uitleg gevraagd over het toch wel ongewone feit dat hij interne mails van Areopa toegestuurd krijgt, verklaarde Panneels dat daar niets speciaal moet achter gezocht worden. Hij kent Pyis en Areopa al langer en heeft er in het verleden als consultant wel eens iets voor gedaan. Wat precies kan hij 'om begrijpelijke redenen' niet vertellen. 'Maar ik dien nog wel meer bedrijven van advies', aldus Panneels.  De werkelijkheid is echter iets minder onschuldig. De heer Panneels heeft namelijk Pyis en Areopa van advies gediend met betrekking tot de diverse kritische persartikels en de bepaling van een adequate mediastrategie in deze context. In het algemeen maar in de eerste plaats naar HRM News toe. Anders gezegd: Yves Panneels heeft HRM News iets op de mouw gespeld, de waarheid een beetje geweld aangedaan wat de ware reden betreft van zijn figureren op de distributielijst van Areopa. Weinig fraai is dat en niet bepaald wat een woordvoerder hoort te doen: correcte informatie verstrekken aan de pers.

Het feit dat een woordvoerder hand en spandiensten verleent aan een leverancier van zijn werkgever getuigt van een erg rekbare maar vooral betwistbare opvatting over PR-deontologie. Dat die leverancier, Areopa dus, blijkens de onthullingen in de pers niet helemaal koosjer is en dat de revelaties op ernstige bewijzen berusten, maakt het des te delicater voor een PR-adviseur om zich met het dossier in te laten. Hierover ondervraagd stelt een gerenommeerd  PR-deskundige dat echte professionals voor dergelijke klus zullen bedanken. Enerzijds omdat ze hun eigen reputatie niet willen op het spel zetten en anderzijds omdat  'zelf met de beste PR-strategie niet recht te praten valt wat krom is'. Zo heeft bijvoorbeeld het PR-bureau dat destijds door Scientology is gevraagd om bijstand te verlenen naar aanleiding van diverse negatieve artikels in Trends, voor de opdracht bedankt. Een collega bureau liet destijds ook de kelk aan zich voorbij gaan toen Maurice De Prins  (Superclub) kwam aankoppen voor PR-advies. Het zou van waarlijk professionalisme getuigd hebben indien Yves Panneels de zelfde houding had aangenomen ten aanzien van Areopa en Ludo Pyis. Maar dat deed hij dus niet. Meer zelf: hij gaf een advies waarmee een eerstejaarsstudent public relations gegarandeerd gebuisd zou zijn.

Blijkens een e-mail van Panneels zelf hield zijn raadgeving het volgende in: niet al te veel aandacht schenken aan HRM Net want 'het is toch maar een eenmanswebsite en bovendien is zijn uitgever/hoofdredacteur geen erkend beroepsjournalist. Indien Areopa meent dat haar belangen worden geschonden, moet zij zelf maar uitmaken of zij gerechtelijke stappen wil ondernemen'. Tot daar het 'advies' van PR-professional Panneels. Dat de heer Panneels HRM Net en zijn maandelijkse nieuwsbrief HRM News spontaan niet of nauwelijks kent, kan men hem niet ten kwade duiden. Maar vooraleer raad te geven had hij zich toch wat mogen informeren over het medium. Dan had hij geweten dat deze nieuwsbrief in termen van aantal abonnees en impact het belangrijkste HR-vakmedium van het land is. En dat het niet enkel erg gretig wordt gelezen door HRM-ers maar dat eveneens hoog wordt aangeschreven door tal van journalisten uit de algemene media. Wellicht behoudens het weekblad De Huisarst wordt immers enkel andere vakpublicatie zo dikwijls aangehaald in de algemene media als HRM News. De laatste veertien dagen alleen al verschenen er in zowel Trends (de onthullingen over Areopa/Pyis) als in de Financieel Economische Tijd (over de samenwerking tussen Deloitte & Touche en Groep S) en in Job@ (over ons ondersoek over e-rekrutering i.s.m. IMCA) artikels op basis van informatie uit HRM News.

Panneels bakt het nog bruiner wat zijn tweede argument betreft: volgens hem is het feit dat de uitgever/hoofdredacteur van deze nieuwsbrief geen erkend beroepsjournalist is, een voldoende argument om het medium als niet-professioneel, onbelangrijk en onbetrouwbaar af te schilderen. Het is de heer Panneels blijkbaar niet bekend dat het beroep van journalist in dit land vrij is en dat eenieder kan en mag publiceren  Uitgevers die bovendien ook nog hoofdredacteurs zijn, beantwoorden trouwens niet eens aan de formele criteria om erkend te worden als beroepsjournalist want ze hebben andere en belangrijkere bronnen van inkomsten dan hun feitelijke journalistieke arbeid. De PR-man van Virgin ignoreert blijkbaar ook dat er in dit land nogal wat journalisten zijn, en niet van de minste, die -om diverse redenen- geen lid zijn van de 'journalistenbond' (AVBB) of van de Unie van de Periodieke Pers (UPP) en derhalve ook geen erkend beroepsjournalist zijn. Ook journalisten uit de vakpers zijn in dat geval (o.a. de collega's bij HRMagazine) maar eveneens de journalisten en de hoofdredacteur van Vacature en Job@. Zelfs gerenommeerde onderzoeksjournalisten zoals Douglas De Coninck (De Morgen) en Willy Van Damme (Trends) zijn geen erkend beroepsjournalist, want geen lid van de AVBB.

Wordt ongetwijfeld vervolgt, want de heer Panneels heeft in niet mis te verstane woorden te kennen gegeven dat indien er sprake is van enige inbreuk op zijn privacy en/of briefgeheim, hij niet zal nalaten zijn rechten via gerechtelijke weg te vrijwaren.