Areopa: een insider getuigt

(HRM News 73, 22/7/2002)

Wat volgt is een getuigenis van iemand die Areopa kent van binnenuit. De persoon in kwestie stond om begrijpelijke redenen op zijn anonimiteit. Alle feiten uit de getuigenis van de informant waren de redactie van HRM News reeds bekend of werden nagetrokken en bleken correct.  Deze getuigenis bevestigt op tal van punten eerdere onthullingen van HRM News en voegt tevens nieuwe gegevens toe aan het dossier van deze consultant met een problematische verhouding met de waarheid en een eigenzinnige maar betwistbare ethiek.

Na de onthullingen van deze nieuwsbrief over diverse betwistbare aspecten van de bedrijfsvoering van Areopa (opgave van klanten die er geen blijken te zijn, aangedikte omzetten en andere onwaarheden) en van het verleden van zijn oprichter (zijn betrokkenheid in diverse onfrisse dossiers en veroordelingen voor valsheid in geschriften) zijn de poppen aan het dansen gegaan bij het adviesbedrijf.  De legitimiteit van topman Luso Pyis wordt inmiddels openlijk betwist en diverse consultants vragen hem tekst en uitleg over de feiten die door HRM News gereleveerd en door andere media, o.a. De Morgen en Financieel Economische Tijd, overgenomen weren. 'De zeepbel staat op uiteenspatten', zo stelt onze informant.

De bedrijfspresentatie waarnaar wordt verwezen staat inmiddels ook online op www.hrmblogs.net/areopa . Dat is trouwens eveneens het geval voor onze vorige artikels over de in opspraak gekomen consultant en de documenten waarop onze revelaties zijn gebaseerd.

De informant: "In diverse documenten en in zijn bedrijfspresentatie pakt Areopa uit met cijfers en andere informatie die totaal onwaar zijn.  Zo is er de bewering dat de consultants gemiddeld 250.000 euro op jaarbasis verdienen. Wie de jaarrekeningen van de respectievelijke vennootschappen van de feitelijk zelfstandig opererende consultants controleert, zal snel merken dat slechts enkelen onder hen hooguit 50.000 euro  per jaar factureren en dit na een inwerkperiode van minstens twee jaar. Al die tijd zien ze werkelijk zwarte sneeuw, verdienen ze amper iets.

Ook de omzet van 54 miljoen euro waarmee Areopa uitpakt is gebakken lucht. De totale jaaromzet van vorig jaar, welke door Areopa zelf werd gefactureerd, bedraagt 1,3 miljoen euro waarvan ongeveer 300.000 euro in Thailand.
(Noot van de redactie: HRM News 71 onthulde dat de jaarrekening van de bvba Areopa voor het jaar 2000 net geen 0,37 miljoen euro bedraagt. Maar er wordt ook vanuit de vennootschap Areopa Group International gefactureerd. Die boekte in 2000 een omzet van 121.583,14 euro.)  Naar eigen zeggen beschikt Areopa over 250 consultants. Bovenop het feit dat het in feiten zelfstandigen zijn, klopt het aantal niet. De diverse interne distributiekanalen vermelden slechts een twintigtal adviseurs. Dat aantal komt trouwens beter overeen met de reële omzet.

De opgegeven 7 administratieve centra zijn ook fake. Er is een kantoortje op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw gelegen 201, Astridlaan  te Mechelen, Ook huurt Areopa occasioneel lokalen om opleidingen te verstrekken in het bedrijvencenter van Researchpark Kranenberg te Zellik. Rest er nog een bureau in Bangkok

Areopa is onderverdeeld in 6 ECO's (Profitcenters) die zogezegd functioneren via SMT's (Self Management Team) maar  in feiten onder de directe leiding van Ludo Pyis staan. Prestatie en deelname van de consultant binnen deze ECO's en SMT's  worden zogezegd vergoed, doch eenmaal de consultants in het systeem stapten, blijkt plots dat deze vergoeding slechts gevalideerd wordt bij middel van zogenaamde credits.

Deze credits geven dan recht op aandelen van het Areopa Knowledge Center (AKC), een recent opgerichte offshore firma in Gibraltar waar Ludo Pyis en Nico Willaert, ex Lernout & Hauspie , alles controleren. 25% van de inkomsten van Areopa gaan naar het AKC. Officieel zijn de consultant daar aandeelhouder van, maar deze aandelen zijn niet gedrukt en bestaan dus enkel virtueel. De consultants kunnen ze bijgevolg nooit ten gelde maken. Alles wat het  AKC betreft is omhuld met een totale waas van geheimzinnigheid en gebrek aan transparantie. De aandelen zijn recent in borg gegeven aan een anonieme investeerder.

Ludo Pyis beweert een of meerdere investeerders te hebben aangetrokken. Over hun identiteit heerst er echter de grootse geheimzinnigheid. Het enige wat geweten is, is dat de investeerder 2% maandelijkse interest op zijn ingebrachte kapitaal eist en zich na maximaal 18 maanden zal terugtrekken.

Het AKC bezit en beheert het zogezegde intellectuele eigendom van Areopa (het bedrijf waardeert zichzelf op 210 miljoen euro), maar de methode en tools om het intellectuele kapitaal te berekenen zijn erg betwistbaar en ze hebben geen enkele fiscale of boekhoudkundige basis of erkenning. Areopa claimt het intellectuele eigendom van de methodes en tools om intellectueel kapitaal te bereken. In werkelijkheid zijn ze allemaal door andere firma's en consultants ontworpen en ook hun bezit. Zo is er het hooggeprezen AIS-reference model. Dit is een tool die destijds werd ontwikkelt door HP, een bedrijf waar Ludo Pyis nog heeft gewerkt. De zogenaamde Snep-Grid en Simist, die gebruikt worden op te bepalen of bedrijfsprocessen al dan niet optimaal verlopen, werd ontwikkeld door Mobius.

Kandidaat consultants worden aangetrokken om deze methodes te gaan implementeren. Ze betalen een opleiding doch nadien geraken ze hun waar aan niemand kwijt. Areopa haalde dit jaar namelijk nog geen enkele opdracht terzake binnen. Er is bij Areopa een schrijnend gebrek aan coherentie in de positionering en commerciële strategie van het bedrijf. Sommige consultants proberen opdrachten en tools te slijten op het vlak van Total Change Management, anderen op het gebied van Intellectual Capital Management, nog anderen op het terrein van  Virtual Participation, Franchising en Insourcing.

Areopa gebruikt prijzen voor de verkoop van die tools die schommelen van 300.000 tot 600.000 euro. Indien een consultant erin zou slagen om een licentie te verkopen, wat eigenlijk nog nooit gebeurde, gaat er 25% van de opbrengst naar AKC in Gibraltar. De consultant zelf  krijgt slechts een klein deel van de opbrengst onder de vorm van lead-fee of deal-fee, de rest is voor de organisatie.

Deze consultants kunnen van het AKC in Gibraltar een maandelijks bedrag krijgen van maximaal 1750 euro. Maar dat geldt dan als voorschot op eigen uitgaven en kosten, aangezien ze geen loon krijgen en enkel op volledig zelfstandige basis exclusief voor Areopa mogen werken.  Wat de consultants echter niet verteld wordt, is dat deze voorschotten vermeerdert met 24% jaarlijkse interest dienen te worden terugbetaald en afgetrokken worden van hun eerste inkomsten.

Informatie aangaande deze overeenkomst en de identiteit van de investeerder in het AKC wordt, zoals gezegd, angstvallig verzwegen.  De consultants, die in feite mede-eigenaar zijn van Areopa,  krijgen enkel te horen dat alles wat het AKC betreft  tot de  exclusieve bevoegdheid behoort van Ludo Pyis en Nico Willaert.

Verlaat een consultant de organisatie, dan is hij alles kwijt en heeft hij voor niets gewerkt en geïnvesteerd. Dit mocht recentelijk Gert Van Der Linden ondervinden. Toen hij opstapte, kon hij gewoon fluiten naar zijn geld en werd hij bovendien nog aansprakelijk gesteld voor de enorme publiciteitskosten via o.a. Bloomberg TV en voor de ontwikkeling van een nieuwe website.

Er lopen bij Areopa echter enkele talentvolle jongens rond. Maar ze zijn met handen en voeten gebonden want hebben een financiële strop rond de hals en kunnen slechts weg nadat ze een volwaardig alternatief gevonden hebben. Wanneer ze uit  Areopa stappen zijn ze echter een hoop centen, inzet en vooral een pak illusies kwijt."