Nog meer belastende feiten over Areopa en Ludo Pyis

(HRM News 72, 22/7/2002)

De publicatie van nieuwe onthullingen over Areopa en zijn oprichter en algemeen directeur Ludo Pyis door HRM News 71, zowat een jaar nadat deze nieuwsbrief zijn eerste revelaties publiceerde over het controversiŽle bedrijf en zijn eveneens betwiste oprichter en general manager, trok de aandacht van diverse media; zelfs internationale (het financiŽle persagentschap Bloomberg). Tot hiertoe verschenen er in De FinanciŽle Tijd en vooral De Morgen uitvoerige artikels die grotendeels gebaseerd waren op onze onthullingen. Beide kranten releveerden ook nieuwe feiten. HRM News van zijn kant ging eveneens nog verder op onderzoek. Hier onder zetten we de nieuwste van onze bevindingen in verband met de  'firma List & Bedrog' op een rijtje.

Bovenop Unisys, Telenet en Henkel, waarvan Areopa, zoals gereleveerd in HRM News 71, ten onrechte beweert dat het klanten zijn, en SAP dat bezwaarlijk als klant kan beschouwd worden want het enige wat Areopa ooit voor SAP deed was het verzorgen van een eenmalige opleiding van drie dagen, blijken ook de volgende ondernemingen geen enkele relatie met Areopa te hebben, hoewel dit door het adviesbedrijf gesteld wordt op zijn website of in zijn Business Plan: Volvo (BelgiŽ), Renault (BelgiŽ), Hewlett Packard - HP (BelgiŽ), IBM (BelgiŽ) en Belgacom

In tegenstelling tot wat in De Financieel Economische Tijd wordt gesteld, is het evenmin waarschijnlijk dat Areopa ooit voor de Wereldbank (Worldbank) gewerkt heeft, in de VS of elders. De naam Areopa komt immers niet voor in de database met 'contractors' van de organisatie.

In zijn Business Plan beweert Areopa niet minder dan 117 strategische allianties te hebben. (Een kniesoor die opmerkt dat, gezien het aantal, die allianties bezwaarlijk als 'strategisch' kunnen omschreven worden. Dergelijke samenwerkingsverbanden heeft men doorgaans met een beperkt aantal partners.) Wie die (strategische) alliantiepartners zijn, wordt er niet bij verteld. In de Financieel Economische Tijd vernoemd Ludo Pyis er evenwel een paar. En schiet daarbij wederom met spek. Want uit onderzoek van De Morgen blijkt er geen alliantie, al dan niet strategische, te bestaan met HP (BelgiŽ) noch IBM. HRM News heeft ook achterhaald dat dit, ondanks de claim in de zakenkrant, ook niet het geval is met SAP en Oracle. Met deze laatste worden sinds een paar maanden echter wel een aantal gezamelijke activiteiten ondernomen.

De Alliantie-kwestie is voor Areopa erg belangrijk. Niet in het minst om zijn eigen geloofwaardigheid te vergroten. Uitpakken met gerespecteerde firma's vergroot Areopa's credibiliteit. Hoe lichtzinnig Areopa echter omspringt met de notie 'alliantie' blijkt wel hier uit. Ook van het Nederlandse Cosa Solutions is ooit door Areopa gesteld dat het een strategische alliantiepartner is. Dit partnership houdt echter niet meer in dan een 'memorandum of understanding', met de intentieverklaring te zullen samenwerken "als de gelegenheid zich voordoet". Daar is het sindsdien bij gebleven.

Tot slot ook nog dit: volgens betrouwbare bronnen is Ludo Pyis,  benevens in de zaak 'Levenschool' (zie HRM News 59), ook een tweede keer veroordeeld wegens 'valsheid in geschriften'. Dit is met name het geval als gevolg van een klacht van Etienne Moens, zijn toenmalig associť binnen Atlas Business Training. Sinds februari 1988 heeft Ludo Pyis niets meer te maken met het vernoemde (en nog steeds bestaande) bona fide trainingsbureau. Of deze veroordeling tot effectieve gevangenisstraf heeft geleid, zoals diverse bronnen beweren, wilt Ludo Pyis aan HRM News niet bevestigen. Ludo Pyis weigert trouwens om aan de redactie commentaar of wederwoord te verstrekken op al de hierboven vermelde feiten. Door zijn toenmalige partners bij Altals Consult, is destijds trouwens ook een klacht tegen Ludo Pyis ingediend voor 'valsheid in geschriften'. Wegens het faillissement van Atlas Consult is echter nooit gevolg aan de deze klacht gegeven.

Voor alle onze onthullingen over Areopa en Ludo Pyis, alsmede voor de belangrijkste bronnen waarop die gebaseerd zijn en de artikels van De Morgen en de Financieel Economische tijd:
www.hrmblogs.net/areopa