Gert Van der Linden is al even enigmatisch als Ludo Pyis

(HRM News 72, 22/7/2002)

Vorig jaar deed hij het, en nu opnieuw: na onthullingen in deze nieuwsbrief over Areopa en zijn oprichter/general manager Ludo Pyis (zie HRM News 59, 60 en 71) neemt Gert Van der Linden afstand van het bedrijf waar hij tot dan aan verbonden was. Nu luidt het dat hij niet langer Chief Executive van Areopa is (tot hiertoe was zijn feitelijke functie/titel bij de consultant onbekend), al prijkt zijn naam en foto evenwel nog steeds op de Areopa-website. Vorig jaar heette het dat hij nooit tot Areopa was toegetreden als consultant, hoewel er eerder een persmededeling in die zin was verstuurd en dat later zijn naam (foto en cv) op de site van de consulting-groep verscheen.  Maar wie is die Gert Van der Linden eigenlijk?  Net als Pyis studeerde hij psychologie aan de VUB. Aan die universiteit was hij nadien een poosje (onderzoeks)assistent en kandideerde hij later, nadat hij een doctoraat behaalde aan de universiteit van Groningen (over het verband tussen verloning en motivatie), voor de functie van professor. Zijn tegenkandidaat, die uiteindelijk de aanstelling in de wacht sleepte, was Roland Pepermans. Het verhaal doet de ronde dat Van der Linden er destijds veel voor over had om de titel van professor in de wacht te slepen en er niet voor terugdeinsde om het zijn naar verluidt goede banden met de loge aan te wenden -iets wat hij gemeen heeft met Ludo Pyis die, zo bevestigen diverse bronnen, eveneens goed thuis is in logemiddens. Toen hij naast de benoeming greep, was Van der Linden behoorlijk ontgoocheld (en pisnijdig op Pepermans).

Nadien duikt hij op aan de Business School van Nyenrode, waar hij o.m. samen met de Vlaamse hoogleraar Walter Baets, een specialist in Knowledge Management en virtueel leren, onderzoek doet naar en publiceert over levenslang leren en kennismanagement. Samen schrijven ze een boek: The Hybrid Business School (Addison Wesley, 1999). Aan de Nyenrode-universiteit, waar sinds vorig jaar de Belg Karel van Miert voorzitter is, co÷rdineert Van der Linden ook het Canaon MBA-programma. Hij verlaat de instelling onder onduidelijke omstandigheden, waarbij de bronnen elkaar tegenspreken over het feit of dat al dan niet uit eigen wil gebeurde, en duikt hij op als lesgever aan diverse instellingen, de ene al schimmiger dan de andere (o.a. Sophia Antiopolis in Frankrijk en de Euro Arab Management School in Spanje). Ook aan het  Brusselse Vesalius College (geassocieerd met de VUB) is hij een tijdje docent. Het is daar dat hij kennis maakt met Ludo Pyis. Die onderwijst er 'Management of Innovation and Technical Change'.

In die periode zet Van der Linden de GP Group op. GP staat voor Global Paradoxen. Het is een zogenaamde virtuele advies- en trainingsorganisatie (dat 'virtuele' aspect heeft het gemeen met Areopa), waar behalve hijzelf de Amerikaanse Pamela Parker en de Zweed Hakan Halfvarsson deel van uitmaken. Deze laatste heeft Van der Linden aan het Vesalius College leren kennen toen hij er studeerde. Namen van klanten kan of wilt GP Group niet opgeven.