Areopa, van geen kleintje vervaard, wil naar de beurs

(HRM News 71, 5/6/2002)

Uit filings van de London Stock Exchange blijkt dat Areopa, een 'Belgian-based management consultancy' zoals het in de documenten van de Londense beurs omschreven wordt, tegen eind 2002 een beursnotering ambieert. Met de IPO die voorzien is tegen eind 2002 wilt men niet minder dan 130 miljoen pond (202,17 miljoen euro ofte 8,15 miljard Belgische frank) ophalen. Aan de beursautoriteiten van de City meldde Areopa dat 50 tot 55 procent daarvan voor publieke intekening open te stellen. In het Business Plan (2002-2006) van Areopa, dat gebruikt wordt in dťmarches naar financiers en partners en wat door een gunstige wind bij HRM News terecht kwam, spreekt men evenwel van 42 % publieke aandelen. Oorspronkelijk dacht Areopa aan een notering op de Easdaq. Later werd gekozen voor de Londense beurs.

Het adviesbedrijf Areopa kwam al eerder ter sprake in deze nieuwsbrief (Zie HRM News 59 & 60). Areopa is op 1 mei 1989 boven de doorvont gehouden door Ludo Pyis (en is dus niet in 1992 opgericht zoals foutief op de website staat vermeld), Voorheen was Pyis de topman van het ook door hem opgezette Atlas Consult. Dat kende een roemloze einde en werd in 1992 failliet verklaard. Tegenwoordig stelt Areopa zich voor als consultant op het vlak van de 'intellectueel kapitaal' en de waardering daarvan. Amper een jaar geleden  was van deze expertise en dienstverlening nog helemaal geen sprake. Toen was Areopa consultant op het vlak van Business Proces Reenginering (BPR) en Total Quality Management (TQM). Ook Atlas Consult legde zich destijds op BPR en TQM toe.

De opmerkelijke omslag van het bedrijf en de nieuwe zakelijke focus is van erg recente datum. Begin dit jaar trad Leif Edvisson, de Scandinavische pionier op het vlak van intellectueel kapitaal en auteur van o.a. 'Intellectual Capital: realizing your companyís true value by finding its hidden roots' uit 1997, toe tot de adviesraad van Areopa. Edvisson was de Corporate Director of Intellectual Capital (en niet de CEO zoals Areopa in sommige van zijn documenten foutief vermeldt) bij het Zweedse Skandia Insurance Company Ltd. toen dat bedrijf in 1998 naar de beurs ging. 40 % van de waarde van Skandia werden toen gewaardeerd als intellectueel kapitaal. De werkzaamheden van Edvinsson en zijn team bij Skandia, hebben de weg geplaveid voor de praktische toepassing van het concept 'intellectual capital' en betekenden de doorbraak van het 'waardemanagement'. Zijn oorspronkelijke bij Skandia ontwikkelde model, De Navigator dat uit 164 indicatoren bestond, verfijnde hij sindsdien tot 111 die in princiep bruikbaar zijn voor iedere organisatie. Sterk vereenvoudigd komt het concept ' intellectueel kapitaal' hier op neer: Human Capital + Structural Capital = Intellectual Capital

Het stappenplan van Areopa dat moet leiden tot een beursnotering eind dit jaar kent diverse fasen. Formeel zit men momenteel in de fase waarin Pre-IPO investors worden warm gemaakt om 20% van de aandelen van Areopa Knowledge Center (AKC) te kopen. Daarvoor bewerkt men intensief diverse ondernemingen maar probeert men tevens vooral Londense investment bankers warm te maken om eveneens in het kapitaal te stappen. Om daar in te slagen pakte Areopa niet enkel een gerenommeerd Londens PR-bureau onder de arm, gespecialiseerd in investor relations, maar voert het momenteel zelfs een peperdure reclamecampagne naar de financiŽle wereld via Bloomberg (zo sponsort Areopa o.a. het weerbericht op Bloomberg TV). In totaal voorziet Areopa, blijkens zijn Business Plan, dit jaar niet minder dan 6.250.000 euro aan 'branding' (PR en advertising) uit te geven.

Volgens berekeningen op basis van het Intellectual Capital Calculation (ICC)-model wordt de waarde van het Areopa Knowledge Center in het Business Plan geraamd op  210 miljoen euro. Het ICC-model van Areopa is een compilatie van ingrediŽnten uit diverse tools, o.a. systemen en technieken van Prasena waarmee Areopa een alliantie heeft. Deze volgens kenners ongemeen hoge waardering staat rechtstreeks in relatie met de 250 consultants dat het bedrijf beweert te tellen.

In een later stadium is het de bedoeling om 28% van Areopa in te brengen in Areopa Trust, een onderneming die in Gibraltar zal gevestigd worden. Over de haalbaarheid van zowel de oprichting van de Trust als de beursgang zelf hebben specialisten de grootste twijfels. De praktische problemen daarbij zijn niet min. Essentieel daarbij is de moeilijkheid, volgens sommigen zelf de onmogelijkheid, om te komen tot een realistische waardebepaling van de onderneming en om die te laten goedkeuren door een revisor. Met de huidige Belgische en internationale boekhoudkundige bepalingen in verband met intellectueel kapitaal lijkt het weinig waarschijnlijk dat er een revisor bereid zal gevonden worden die waardebepaling goed te keuren. Een tweede euvel is het volgende: de consolidatie en nadien de goedkeuring van de diverse boekhoudingen. Behalve vanuit de Belgische gelijknamige bvba factureert Areopa zijn klanten ook nog vanuit diverse andere vennootschappen. Sommigen daarvan zijn in het buitenland gevestigd.

Wat de huidige omzetten zijn van de naar verluidt vijf buitenlandse ondernemingen die Areopa-facturen uitsturen, is onbekend. Van de gelijknamige Belgische bvba is dat wel geweten. De laatste gekende omzet (jaarrekening 2001) daarvan bedraagt net geen 0,37 miljoen euro (14,99  miljoen frank om precies te zijn). Bovendien blijkt de vennootschap dat jaar een negatief bedrijfsresultaat (11.403,10 euro) en een negatieve cash-flow (14.4270,40 euro) te hebben. De cijfers voor 1999 zien er iets maar niet fundamenteel beter uit: omzet 0,84 miljoen euro, bedrijfsresultaat: 1041,15 euro, cash flow: - 3619,25 euro. Volgens het Business Plan realiseerde de Areopa-groep, dus de zes facturatie-vennootschappen, in 1999 niet minder dan 27,25 miljoen euro aan inkomen (dus niet aan omzet). In het licht van bovenstaande gegevens van Areopa BelgiŽ -toch de thuismarkt van het bedrijf-  lijkt dit onwaarschijnlijk veel. In zijn Business Plan spiegelt Areopa investeerders de even weinig waarschijnlijke tot zelf totaal onwaarschijnlijke jaarlijkse groei van 100 tot 238 % en een Return On Investment van 5 tot 15 keer de investering voor. De megalomanie, een afwijking waarvoor Ludo Pyis bij vriend en vijand gekend is, of zeg maar de blufpoker, gaat zelf zo ver dat gesteld wordt over vijf jaar niet minder dan 3400 medewerkers te zullen tellen. Daarbij wordt echter handig verzwegen dat het, conform de Areopa-filosofie, in feiten allemaal freelancers zullen zijn (zie verder).

Een laatste knelpunt naar de IPO toe, heeft dan weer te maken met het gegeven dat Areopa een zogenaamde Shamrock-organisatie is. Dat begrip is dat afkomstig van management-denker Charles Handy en komt er eigenlijk op neer dat het een virtuele onderneming is met losse medewerkers. Freelancers dus, al zijn die in het geval van Areopa verbonden door een (exclusief) contract  -dat volgens  juristen die door HRM News geraadpleegd werden 'langs alle kanten rammelt, niet in het minst omwille van het weinig eenduidige want schabouwelijke Engels dat er in gebezigd wordt'. Gezien deze consultants in feiten zelfstandige ondernemers zijn, eigenlijk een soort van franchising-nemers gezien het bedrag (500.000 frank) dat ze vooraf dienen op tafel te leggen om te kunnen toetreden tot Areopa en de opleiding die hen verstrekt wordt, is het weinig correct om te stellen zoals Areopa doet dat het bedrijf momenteel 250 adviseurs telt. Zijn specifieke organisatievorm maakt dat zowel een waardebepaling van het bedrijf als de goedkeuring daarvan door een revisor een erg heikele zaak is. De waarachtigheid van het aantal 'consultants' kan trouwens betwijfeld worden want zoals HRM News 59 releveerde rekent Areopa sommige mensen ten onrechte en zelf zonder hun medeweten tot zijn consultants. Dat was vorig jaar o.a. het geval voor Bert Van Driel, in HR-middens gekend als oprichter en zaakvoerder van trainingsbureau Efficiency Associates.

Wie de diverse stukken die onontbeerlijk zijn voor een IPO en eigenlijk ook om elke ernstige investeerder over de streep te trekken, geenszins zal goedkeuren, is het revisorenkantoor Blankaert, Missorten, Spaenhoven & Co. Dat kantoor wordt trouwens ten onrechte, foutief en zonder zijn medeweten in het Business Plan van Areopa opgegeven als 'mainly responsible for the financial aspects' van de diverse stadia die de beursnotering vooraf gaan. Aan HRM News verklaart partner Walter Missorten dat hij niet gediend is met die vermelding van zijn kantoor in publieke documenten van Areopa. De naam waaronder dat gebeurt, Howath & Howath, is bovendien niet correct want niet langer in gebruik. Het voormalige Howath & Howath heet sinds vorig jaar immers Horewath International en eigenlijk maakt Blankaert, Missorten, Spaenhoven & Co sindsdien geen deel meer uit van het internationale revisorenkantoor Horewath.

Dergelijke slordigheden komen wel meer voor in de documenten van Areopa. Maar eigenlijk is Areopa in zijn communicatie (in zijn Business Plan en op zijn website) vooral in een ander bedje ziek: dat van de voortdurende verwarring van fictie met realiteit, waarheid met verdichtsels. Van de 15 bedrijven die op de website van Areopa als klant worden vermeld, zijn er alleszins een paar die daar ten onrechte tussen staan want de samenwerking is minstens vijf jaar oud en had geen enkel verband met het huidige dienstenaanbod van Areopa (Unisys, Telenet en Henkel) of van erg beperkte omvang (drie dagen opleiding en evenmin m.b.t. de huidige diensten van Areopa zoals in het geval van SAP). Bovendien zijn zowel SAP, Unisys als Telenet totaal niet te spreken over het gebruik van hun naam als referentie en van hun logo op de website van Areopa want ze hebben daartoe geen uitdrukkelijke toelating gegeven. In het geval van Telenet komt daar bovendien nog bij dat het bedrijf ontevreden is over de interventie van Areopa'.

Maar zoals in HRM News 59 gesteld (en aangetoond) werd, is mist spuien en onwaarheden vertellen zowat de tweede natuur van Areopa's topman Ludo Pyis. Zo gaf hij zich in het verleden bijvoorbeeld uit voor Havard-graduate terwijl daar niets van aan is. Volgens twee geloofwaardige en van elkaar onafhankelijke bronnen bakt hij het tegenwoordig wel erg bruin door de laatste tijd her en der te laten uitschijnen de 'persoonlijke consultant en coach' te zijn van minister Luc Van den Bossche in het kader van de Copernicus-hervorming. Op diens kabinet is men echter formeel: niets met Pyis of Areopa te maken, totaal onbekend. Enige tijd geleden werd de Belgische vestiging van Brunel ICT -een dienstverlener inzake consultancy, detachering, interim management en werving en selectie op ICT-gebied- zelf geconfronteerd met het feit dat het Areopa-management rondstrooide een partnership met Brunel te hebben; iets wat weliswaar geprobeerd is maar waar, na een grondig forensic onderzoek (waarbij de eerdere artikels van HRM News een niet onbelangrijk informatiebron en interessante start bleken te zijn), niet is op ingegaan. Benevens de veroordeling van Pyis voor valsheid in geschriften die HRM New vorig jaar releveerde, zette ook de niet minder dan zeven faillissementen waarbij hij betrokken is sinds 1991 Brunel niet bepaald aan tot veel vertrouwen. Die faillietverklaringen hadden betrekking op Atlas Pharma ( 7/6/1991), Edelweiss (16/5/1994), VOID Consult (0/2/1997), Atlas Systems ( 22/4/1993), Maevick Exellence Group (ontslag 6/3/1995,  faillietverklaring op 17/6/1999), Atlas Organisational Development (ontslag 6/3/1999,  faillietverklaring 6/3/1992), TPG Benelux ( op 13/7/2000) en Creative Business Systems (4/8/1997). Daarnaast was Pyis als bestuurder ook nog betrokken bij de faling van Maeverick Exellence Group (ontslag als bestuurder op 6/3/1995, vereffening afgesloten op 17/6/1999).

Daarbij komt ook nog dat Pyis in 1992 door de Raad van bestuur van Atlas Organisational Development ontzet is uit zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder en dat die zelfde Raad van Bestuur ook een klacht tegen hem indiende voor 'valsheid in geschriften' (klacht die is omwille van het faillissement van de onderneming een stille dood gestorven is). Stevent BelgiŽ met de IPO van Areopa af op een herhaling van de L&H affaire? Het is een schrale troost dat in dat geval vooral zoniet uitsluitend Britse beleggers de dupe zullen zijn van deze epigonen van de 'There is nothing wrong to be smart'-filosofie. Wordt ongetwijfeld vervolgd, waarschijnlijk zelf in uw krant of weekblad.