Ludo Pyis (Areopa) gaf zich valselijk uit voor Havard-graduate

(HRM News 60, 9/7/2001)

Dat Ludo Pyis, de even flamboyante als controversiële oprichter van adviesbedrijf Areopa (zie HRM News 59), van geen kleintje vervaard is, is een understatement. In de vorige editie van HRM News werden daarvan overtuigende bewijzen geleverd. Zoals in het verleden nog wel meer gebeurde na de publicatie (zeg maar onthulling) in HRM News van tot dan weinig of ongekende feiten, bleven ook ditmaal de reacties niet uit. Niet van de betrokkenen zelf, want langs die kant was de stilte oorverdovend, maar van mensen die de persoon in kwestie kennen en goed geďnformeerd zijn over diens handel en wandel. Zo signaleerde iemand de redactie, en leverde daartoe de nodige bewijzen, dat Ludo Pyis er in het verleden niet voor terugdeinsde om zich in sommige publicaties ten onrechte voor te stellen als houder van een MBA van de Havard-universiteit. HRM News is in het bezit van een kopie van een brief van de vermaarde Amerikaanse universiteit gericht aan Ludo Pyis zelf, waarin hij aangemaand wordt op te houden misbruik te maken van de naam Havard (‘we are asking that you claiming you are a graduate of Havard Business School’). Voor zover bekend heeft Pyis zich aan de sommatie van Havard gehouden.