Ludo Pyis/ Areopa laat weten

Op 8 juli 2003 werd door de heer Ludo Pyis en de bvba Areopa klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd lastens Marc Ernst, uitgever en directeur van hrm.net (en diens e-zine HRM Focus, voorheen HRM News geheten) wegens laster en eerroof en stalking. Dat onderzoek is noch steeds lopende. Over de diverse feiten in de artikel gepubliceerd op hrm.net (in HRM News/ HRM Focus) met betrekking tot Ludo Pyis en Areopa wensen wij, zolang het onderzoek niet is afgesloten, geen verklaringen af te leggen en geen toelichting te verschaffen.

Nawoord van Marc Ernst (uitgever/hoofdredacteur hrm.net/HRM Focus)

Hoewel daartoe geenszins door de wet verplicht, publiceert hrm.net bovenstaande 'recht op antwoord' van Ludo Pyis/Areopa. Als blijk van goodwill. Het werd ons bezorgd door zijn juridische adviseurs, advocatenassociatie Nelissen Grade. De gepubliceerde versie wijkt ietwat af van het voorgelegde origineel: we ontdeden de bezorgde versie immers van alle beledigende/denigrerende en niet ter zake doende elementen. De publicatie van deze ('uitgekuiste') lezersbrief houdt geen enkel bekentenis van gemaakte (professionele) fout of schuld in.

De belangen van Marc Ernst/HRM Net in deze zaak, die door de onderzoeksrechter is afgesloten en doorverwezen is naar de procureur des konings die zal beslissen over eventuele vervolging (wat weinig waarschijnlijk is), worden verdedigd door meester Jos Vander Velpen, advocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. We verwijzen de lezer naar www.hrmblogs.net/areopa voor de historiek van deze zaak en de (gewraakte) onthullende artikelen van hrm.net/HRM Focus en naar mijn eerder gepubliceerde weblog 'Ludo Pyis (Areopa) eist van HRM Net/HRM Focus publicatie 'recht op antwoord' ... en vangt bot' voor wat betreft dit 'recht op antwoord'. Alle artikels van de redactie over deze zaak werden gebundeld in een handig dossier: de Areopa-files. Mail naar redac@hrm.net voor een exemplaar van dit dossier. We bezorgen het u per kerende via de post.

We betreuren dat Ludo Piys/Areopa de provocatie en intimidatie verkiest (hoe anders deze démarche, via ongetwijfeld dure advocaten, bestempelen. Een student eerste licentie rechten weet dat het 'recht op antwoord' dat hun raadsheer ons bezorgde, gespeend is van elke juridische grond) boven het inhoudelijk ingaan op de door ons gereleveerde (en blijkbaar voor de betrokkenen hoogst vervelende) feiten. De stelling zich 'te onthouden van elke commentaar zolang het onderzoek lopende is', is niet enkel lachwekkend omdat het onderzoek inmiddels is afgesloten (en dat horen de raadslieden van Pyis/Areopa te weten), maar ook en vooral omdat het een erg doorzichtige handigheid is om zich verder in stilzwijgen te kunnen huldigen en om dat mutisme bovendien nog een schijn van sÚrieu en juridische onderbouw proberen te geven.