Ludo Pyis (Areopa) geeft zich niet enkel valselijk uit voor Havard-graduate, hij beweert ook ten onrechte master in applied economics te zijn

(HRM News 79, 24/06/2003)

Dat de oprichter en zaakvoerder van het adviesbureau Areopa niet aan zijn eerste leugen gestorven is, is genoegzaam bekend: niet enkel verspreidt hij al jaren je reinste onwaarheden over klanten en omzet, HRM News 60 onthulde tevens dat de "megalomane en malafide zakenman" -dixit diverse van zijn (vroegere) relaties- er niet voor terugdeinst om zich in sommige publicaties ten onrechte voor te stellen als houder van een MBA van de Havard-universiteit (zie www.hrm.net/areopa voor een overzicht van de strapatsen van de olijke consultant). Het lef en de pathologische drang tot liegen van Pyis kent echter geen grenzen. HRM News ontdekte een internetpagina ( http://www.ebms.edu/outfac.htm) waar de controversiŽle topman van Areopa ongegeneerd beweert een master in de toegepaste economische wetenschap behaald te hebben aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB). Niets is echter minder waar. Het secretariaat van de faculteit Economie weet HRM News te melden dat Ludo Pyis weliswaar college heeft gelopen tijdens het academiejaar 1978-1979 maar niet afstudeerde. Pyis heeft aan de VUB enkel de eerste bijzondere licentie bedrijfskunde gevolgd. Zonder evenwel geslaagd te zijn in de examens. Met andere woorden: zich ten onrechte 'Master in Applied Economics, University of Brussels (VUB)' noemt. Nog anders en iets duidelijker gezegd: een pathologisch leugenaar is. De gewiekstheid van de betrokkenen kennende, valt niet uit te sluiten dat hij, eenmaal geconfronteerd met deze gegevens, andermaal beweert niet verantwoordelijk te zijn voor wat anderen -in casu de European Business and Management School (EBMS)- over hem publiceren. Dat deed hij ook al toen HRM News hem confronteerde met uitlatingen in een interview met de Financieel Economische Tijd. Toen had de journalist hem zogezegd fout geciteerd. Om correctie of recht op antwoord is evenwel nooit verzocht.

Afwachten of de EBMS na deze onthulling de zelfde gepaste maatregelen zal nemen als wat het Vesalius-college (verbonden aan de VUB) deed na eerdere revelaties van HRM News over Pyis: hem bedanken voor bewezen diensten. Het zou in elk geval de instelling sieren.