De zaak Areopa: de puntjes op de i

Ondanks de grote zorg die is besteed aan de informatievergaring en de redactie van de artikelen over Areopa/Ludo Pyis maakt Areopa/Pyis bezwaar tegen een aantal feitelijke gegevens er in vermeld alsmede tegen een aantal zinnen, al dan niet citaten, die ze bevatten.

Op basis van onze (huidige) informatie bevat de uitvoerige artikelenreeks een aantal mogelijke onjuistheden. Mogelijke, want in sommige gevallen spreken onze bronnen en de verklaringen van Pyis/Areopa elkaar desbetreffend tegen. Andere van die mogelijke, naar onze mening: vermeende, onjuistheden dienen veeleer als onvolkomenheden bestempeld te worden. Zowel de mogelijke onjuistheden als de onvolkomenheden betreffen weinig essentiŽle aspecten uit de serie. Dat de artikels mogelijks een paar (onbelangrijke) foutjes bevatten, is niet echt abnormaal gezien de complexiteit van het dossier, de hoeveelheid van artikels en, niet in het minst, de systematische onwil van Areopa om Marc Ernst te woord te willen staan en het nalaten van het signaleren van al dan niet vermeende materiŽle onjuistheden toen daarom verzocht werd voor publicatie van de artikels (ze werden stuk voor stuk vooraf aan Areopa met dat doel voorgelegd). Hoe dan ook is het niet honderd procent zeker dat de versie van Areopa/Pyis in verband met de beweerde materiŽle onjuistheden correct is.

Ludo Pyis, de zaakvoerder van Areopa, beweert, in tegenstelling tot wat wij schreven, wel degelijk faculty member (lees: docent) (geweest) te zijn aan het Management Center Europa. Hij draag als 'bewijs' van deze bewering een business-kaartje aan met het logo van MCE en zijn naam er op. Onze informatie dat hij zich ten onrechte als faculty member voordeed/voordoet (in sommige publicaties en op sommige websites) is gebaseerd op gegevens van MCE zelf, bekomen tijdens een telefonisch contact met de instelling.

Tevens bestempelt Pyis/Aropa onze informatie dat het bedrijf zou zijn opgericht in 1989 als foutief. Wij baseerden ons daarvoor op het feit dat de juridische oorsprong van de huidige bvba Areopa de firma Jordi is, die in 1989 is opgericht. Volgens het bedrijf en zijn zaakvoerder ligt de oorsprong van het huidige Areopa echter in 1992, toen een naams- en statutenwijziging werden doorgevoerd.

Pyis/Areopa zien ook graten in een aantal passages en stijlfiguren uit de artikels. Daar hebben we alle begrip voor maar de gecontesteerde zinnen hebben, behalve in ťťn geval, niets te maken met mogelijke feitelijke onjuistheden maar alles met persoonlijke (dus subjectieve) appreciatie en smaak en behoren tot het domein van de journalistieke/literaire vrijheid. Voor zover ze binnen de wettelijke grenzen, onder meer inzake laster en eerroof, blijven - wat ons inziens het geval is (maar niet volgens Pyis/Areopa die hiervoor in 2003 een strafklacht indienden, strafklacht die nog steeds in behandeling is).

De volgende passage (uit HRM News 71, 5/6/2002) bevat, volgens Areopa/Pyis, onjuiste informatie en is grievend: "Maar zoals in HRM News 59 gesteld (en aangetoond) werd, is mist spuien en onwaarheden vertellen zowat de tweede natuur van Areopa's topman Ludo Pyis. Zo gaf hij zich in het verleden bijvoorbeeld uit voor Havard-graduate terwijl daar niets van aan is. Volgens twee geloofwaardige en van elkaar onafhankelijke bronnen bakt hij het tegenwoordig wel erg bruin door de laatste tijd her en der te laten uitschijnen de 'persoonlijke consultant en coach' te zijn van minister Luc Van den Bossche in het kader van de Copernicus-hervorming. Op diens kabinet is men echter formeel: niets met Pyis of Areopa te maken, totaal onbekend. Enige tijd geleden werd de Belgische vestiging van Brunel ICT -een dienstverlener inzake consultancy, detachering, interim management en werving en selectie op ICT-gebied- zelf geconfronteerd met het feit dat het Areopa-management rondstrooide een partnership met Brunel te hebben; iets wat weliswaar geprobeerd is maar waar, na een grondig forensic onderzoek (waarbij de eerdere artikels van HRM News een niet onbelangrijk informatiebron en interessante start bleken te zijn), niet is op ingegaan. Benevens de veroordeling van Pyis voor valsheid in geschriften die HRM New vorig jaar releveerde, zette ook de niet minder dan zeven faillissementen waarbij hij betrokken is sinds 1991 Brunel niet bepaald aan tot veel vertrouwen. Die faillietverklaringen hadden betrekking op Atlas Pharma ( 7/6/1991), Edelweiss (16/5/1994), VOID Consult (0/2/1997), Atlas Systems ( 22/4/1993), Maevick Exellence Group (ontslag 6/3/1995, faillietverklaring op 17/6/1999), Atlas Organisational Development (ontslag 6/3/1999, faillietverklaring 6/3/1992), TPG Benelux ( op 13/7/2000) en Creative Business Systems (4/8/1997). Daarnaast was Pyis als bestuurder ook nog betrokken bij de faling van Maeverick Exellence Group (ontslag als bestuurder op 6/3/1995, vereffening afgesloten op 17/6/1999)."

In tegenstelling tot de bewering van onze (geloofwaardige) bronnen, ontkent heer Pyis zich ooit als "persoonlijke coach en consultant" van toenmalig minister Luc Van de Bossche te hebben voorgesteld. Bovendien, zo stelt Areopa/Pyis (en draagt daarvoor materiŽle bewijzen, zoals briefwisseling en mails, aan) zijn er in 1999 wel degelijk contacten geweest tussen medewerkers van het kabinet, o.a. met toenmalig kabinetschef Marc Van Hemelrijck, en Areopa/Pyis en heeft de heer Pyis een afspraak gehad met de minister met het oog op een mogelijke samenwerking. Er kan, volgens Pyis/Areopa, dan ook bezwaarlijk beweerd worden dat "Pyis/Areopa totaal onbekend" zijn bij het kabinet. Dat werd nochtans gedaan door onze bron aldaar: de communicatieverantwoordelijke.

Pyis/Areopa ontkennen tenslotte ook onze informatie (die nochtans afkomstig is van verschillende, onafhankelijke en geloofwaardige, bronnen) dat ze ooit beweerden dat er tussen Brunel ICT en Areopa een partnership heeft bestaan.

Areopa/Pyis stellen dat onze artikels over hen meer dan de hier boven aangehaalde, door hen, beweerde onjuistheden bevatten. Een aantal van die beweerde onjuistheden zijn echter nooit als dusdanig op hrm.net gepubliceerd (de vermeende onjuistheden zij met ander woorden het gevolg van een slordige, of erger: selectieve of manipulatieve, lectuur door Pyis/Areopa). Daarnaast werd het onjuiste karakter van sommige van onze door Pyis/Areopa gecontesteerde informatie onvoldoende of totaal niet door Areopa/Pyis aangetoond.

Marc Ernst (12/6/2008)


Lees ook: Hoe Areopa en zijn zaakvoerder Ludo Pyis mij en de Raad voor Journalistiek (een oor aan)naaiden (gepubliceerd door Marc Ernst, op MarcErnst.com)

In dat artikel wordt beschreven/onthuld hoe Areopa/Pyis me een oor aannaaiden met valse verklaringen en dito documenten. Op die manier lieten ze me in de waan verkeren dat de artikels over hen van mijn hand een aantal Ďkleinere en grotere onjuisthedení bevatten. Dat gaf ik dan ook deemoedig toe aan de Raad voor Journalistiek. Achteraf gezien volledig ten onrechte want was terzake misleid.

Klik hier voor de artikels over Areopa/Ludo Pyis.

Ga terug naar vorige pagina.