Deze pagina bevat alle artikels over de controversiële consultant Areopa International die verschenen op hrm.net en geschreven waren door de toenmalige redactie van HRM News en HRM Focus, de e-zines van hrm.net.

Op verzoek van Areopa werden alle betreffende artikels recent door de huidige eigenaar van hrm.net verwijderd.

HRM News en HRM Focus verschenen in de periode dat ondergetekende aan het hoofd van hrm.net stond (er directeur/uitgever van was. Ik richtte het trouwens ook op, in 1998.)

HRM News verscheen van juli 1998 tot april 2004, HRM Focus van april 2004 tot februari 2006 - tot de overname van hrm.net door Filip De Saeger: de eigenaar/zaakvoerder van het niet onbesproken adviesbureau Fides Consulting (zie: Erkenning Fides Consulting als werving & selectiebureau/arbeidsbemiddelaar ingetrokken (eerder was erkenning als opleidings- en adviesverstrekker ook al ontnomen))

Om onduidelijke redenen heeft de huidige eigenaar van hrm.net zich geleend tot een ongezien precedent in de internet- en persgeschiedenis: het verwijderen van voor een bepaalde partij, in casu Areopa, onwelgevallige want kritische en onthullende artikels; nog voordat het gerecht zich uitsprak over de klacht van Areopa tegen de toenmalige eigenaar en uitgever van hrm.net (ondergetekende dus) wegens 'laster en eerroof' en (vermeende) opgelopen economische schade als gevolg van de artikels.

Zelf indien de raadkamer de klachten van Areopa terecht zou vinden en uw dienaar naar de rechtbank doorverwijst (wat erg onwaarschijnlijk is, ik heb het volste vertrouwen in het oordeelkundig vermogen en respect voor de persvrijheid van de substituut van het parket en de voorzitter van de raadkamer), dan nog geeft het geen pas dat een uitgever kwestieuze artikels van een website verwijdert zonder dat de rechtbank dat nadrukkelijk eist (en middels dwangsommen desnoods afdwingbaar maakt). Dus voordat er een uitspraak is.

De kans dat de raadkamer ondergetekende doorverwijst (en dus de klacht van laster en eerroof en geleden schade weerhoudt) is trouwens verwaarloosbaar klein. En mocht dat dan al gebeuren, is er nog een lange weg te gaan tot een veroordeling - tot een vonnis.

De waarschijnlijkheid dat deze verwijdering daadwerkelijk zou opgenomen worden in een vonnis van de rechtbank is zo mogelijk nog kleiner dan de kans dat de raadkamer uberhaupt doorverwijst. Zonder gevolg klasseren van de zaak is immers erg waarschijnlijk en niet meer dan terecht indien men de persvrijheid respecteert en erkent dat onderzoekjournalistiek geen exacte wetenschap is en dat materiële fouten altijd mogelijk zijn en dienen getolereerd te worden. Het stond Areopa trouwens altijd vrij om destijds (en vandaag nog steeds), via een lezersbrief of het wettelijke recht van antwoord, op eventuele feitelijke onjuistheden in de diverse artikels te wijzen. Dat is echter nooit gebeurd, men verkoos het absolute mutisme gekoppeld aan een (stompzinnige en intimiderend) strafrechtelijke klacht met burgerlijke partijstelling.

Bij daadwerkelijke veroordeling zal de rechtbank (normaal gezien is dat een zaak voor het hof van assisen, want het betreft een persdelict; maar het parket verwijst persdelicten zo goed als nooit door naar het assisenhof), naar alle waarschijnlijkheid, trouwens enkel de publicatie van haar vonnis bevelen - al dan niet in combinatie met de rectificatie van mogelijke feitelijke onjuistheden, en niet de verwijdering van de artikels die de aanleiding van de strafklacht en de reden van de veroordeling zouden zijn.

Desgevallend - als teken van goodwill - had hrm.net niet hoeven wachten tot de uitspraak van de rechtbank, maar had het eventueel al de motivatie van de raadkamer met betrekking tot haar doorverwijzing naar de rechtbank kunnen online brengen. Op de zelfde pagina als waar de kwestieuze artikels staan die de aanleiding en het onderwerp zijn van de doorverwijzing van de raadkamer.

Verwijderen van de betreffende artikels, zeker in dit stadium, getuigt van een ongelooflijke broekschijterigheid en absoluut gebrek van ook maar een sikkepit aan professionalisme inzake journalistiek en uitgeven. Maar Filip De Saeger heeft natuurlijk evenveel met journalistiek en uitgeven te maken als roken met gezondheid, als de maffia met eerlijke ethiek en Filip De Winter met tolerantie. Areopa en Fides Consulting, twee in opspraak gekomen adviesverleners, hebben elkaar gevonden in een monsterverbond tegen de persvrijheid en kritische journalistiek.

Het is weinig waarschijnlijk dat hrm.net/Filip De Saeger deze 'vriendendienst' aan Areopa belangeloos leverde. De hamvraag is: wat kwamen de twee consultants overeen? De toekomst zal daar ongetwijfeld duidelijkheid over geven. Dat beide adviesbedrijven met een weinig begerenswaardige reputatie zich uiteindelijk 'gevonden' hebben, is in elk geval niet verbazend. Soort zoekt immers soort.

Marc Ernst (9/1/2007)