Pittige maar af en toe oeverloze discussie over loondiscriminatie op De Standaard- en VDAB-website

Op zowel de website van De Standaard als VDAB is er de voorbije weken op de Forum-rubrieken gedebatteerd over 'gelijk loon voor gelijk werk. Vaak had het debat meer weg van een dovemansgesprek of van louter banale cafépraat.
Zie hier voor het debat op VDAB & hier voor het debat op De Standaard.

Een van de meer interessante bijdragen tot de gedachtewisseling over de verschillen in verloning tussen man en vrouw op het discussieforum van De Standaard Online kwam van afkomstig van een mij onbekende vrouwelijke HR-manager: Katrien Nachtergaele. U vindt haar pennenvrucht hier.

Op de webstek van SD Worx deed SD-consultant Greetje Suys (Business Development Manager publieke sector) ook haar duit in het zakje. (Klik hier voor het artikel). Evenmin als de haar niet onbekende Gentse politica Freya Van den Bossche heeft Geertje Suys het blijkbaar niet zo begrepen op het traditionele feminisme. Zo kreeg de zwangere SP.a-politica recent lik op stuk van de voorzitter van de Vrouwenraad, toen ze verklaarde geen volle 15 weken zwangerschapsverlof te zullen nemen. Die uitlating van Van den Bossche is des te opvallen omdat de politic, tevens federaal Minister van Werk, flagrant is strijd is met de wetgeving inzake zwangerschapsverlof. Daarin is sprake van 15 weken, punt uit.

Meewarig doen over verworvenheden die dankzij de strijd van de vrouwenbeweging bekomen werden of afgeven de feministen en het feminisme tout court is tegenwoordig bon ton, maar het is wel dank zij de strijd van die voorvechtsters van de vrouwenemancipatie - zoals Rita Mullier en Ida Dequeecker en hun voorgangsters - dat de vrouwen vandaag mogen stemmen, vertegenwoordigd zijn in de politiek en beleidskringen, voorbehoedsmiddelen kunnen kopen, abortus kunnen plegen, carrière kunnen maken, vlotter kunnen scheiden, enzovoort. Formeel hebben vrouwen dezelfde rechten als mannen, al blijven er nog terreinen van ongelijkheid en zelfs discriminatie. Het loon bijvoorbeeld.

22/12/2004 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde