Loonverschillen tussen man en vrouw hypothekeert geloofwaardigheid HRM

Enige tijd terug kopte De Standaard ‘Vrouwen verdienen bijna een kwart minder dan mannen’. Dit bleek uit een onderzoek van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA), dat aan het ACW is gelieerd. Een paar weken eerder had het HR-kenniscentrum van SD Worx nochtans uitgepakt met een loonverschil van 4,7 procent tussen mannen en vrouwen. Dit percentage gold echter enkel voor bedienden. Ondanks het verschil in onderzochte populatie is het onderscheid betreffende de loonkloof tussen de seksen zoals beide studies aantonen, erg opvallend en onverklaarbaar groot. Die 25 procent moeten we dan ook met een dikke korrel zout nemen. Of we moeten althans het percentage nuanceren, hetgeen De Standaard niet deed. Het cijfer betreft immers een gemiddelde, ongeacht functie, leeftijd en sector. Het SD-onderzoek is betrouwbaarder. Het beperkt zich tot de bedienden en de methodologie is fijnmaziger.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen neemt toe met de leeftijd. In de leeftijdsgroep 25 tot 29 jaar oud, ontvangen vrouwen een vast brutoloon dat 3,1 procent lager ligt dan dat van mannen. In de leeftijdsklasse ouder dan 50 jaar loopt het verschil op tot 9,6 procent. Ook neemt het onderscheid in beloning tussen mannen en vrouwen toe met het functieniveau, aldus de SD-onderzoekers. Bij de directie-, hogere en middenkaderfuncties heersen salarisverschillen tot 9.2 procent. Bij het lager kader kunnen die oplopen tot 4,4 procent. ‘Ten opzichte van vorig jaar stellen we in totaal een marginale verkleining van de loonverschillen vast: van 5 naar 4,7 procent,’ zegt Veerle de Jong van het HR-kenniscentrum van SD. Er is dus sprake van vooruitgang want het loonverschil neemt af, al gebeurt dit traag, zelfs tergend traag.

Al is 5 procent een pak minder dan 25 procent, het is hoe dan ook 5 ten honderd te veel. Discriminatie op basis van geslacht is immers bij wet verboden. Dit verbod slaat zowel op directe als indirecte discriminatie. Maar bedrijven dragen op dit vlak een stuk verleden met zich mee. Het loonbeleid is tegenwoordig in elk geval al veel minder discriminerend dan vroeger. Hoewel de loonkloof tussen mannen en vrouwen, vooral bij de oudere werknemers, over de jaren heen is verkleind, is ze nog niet gedicht. Ook bij de lagere leeftijdsklassen bestaat ze nog steeds. De discriminatie treedt in alle soorten van functies op. Er is ook geen patroon te vinden dat er bij bepaalde types van jobs (verkoop, aankoop, ...) meer gediscrimineerd zou worden dan bij andere.

4/1/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde