(Weer) nieuwe wereldwijde HR-director bij InBev

Niet de HR-vakpers maar Trends pakte uit met het nieuws dat Peter Vrijsen, de wereldwijde HR-director (chief people officer) van InBev, het bedrijf verlaat en vervangen wordt door de Braziliaan Claudio Garcia. Dat deed het op 12 september, op zijn webstek trends.be. De Nederlander Vrijzen (geboren in 1954) was bij InBev aan de slag sinds juli 2003. Hij behaalde een masterdiploma in organizational development aan de universiteit van Tilburg en bekleedde, voordat hij bij het toenmalige Interbrew aan de slag ging, diverse internationale HR-functies bij General Electric, Royal Packaging Van Leer en Metro Cash and Carry (het moederbedrijf achter onder andere Makro)

De primeur van Trends is niet echt verwonderlijk want de landelijke HR-vakpers blinkt niet bepaald uit in journalistieke alertheid. Zo zijn de lezers/abonnees van HRupdate vandaag, ruim 14 dagen na het verschijnen van het Trends-artikel, steeds niet geïnformeerd over de wissel aan de HR-top van 's werelds grootste brouwer. HR Square.be, dat beweert dagvers HR-nieuws te brengen, pikte het nieuws wel op, maar bracht het pas acht dagen nadat Trends het, in primeur, op zijn website plaatste en zes dagen nadat het in onder meer in zakenkrant De Tijd stond. Tussen haakjes: tot op vandaag zijn de lezers/bezoekers van HR Square.be niet geïnformeerd over de 'vechtscheiding' tussen 3Mi (de uitgever van HR Square) met MRH, toch niet een onbelangrijk gegeven. Als het over zichzelf gaat is de al erg lauwe journalistieke reflex van HR Square blijkbaar volledig afwezig. Het artikel in De Tijd maar ook in L'Echo over de managementwissels bij InBev, waaronder die op personeelsvlak, was het gevolg van het persbericht dat de brouwersgroep verstuurde als reactie op de Trends-primeur. De berichtgeving van Trends.be betrof enkel het opstappen van Vrijsen en het aantreden van Garcia en was het resultaat van eigen nieuwsgaring. In de beste traditie van de 'copy & paste'-journalistiek die gangbaar is in de HR-vakpers beperkte HRSquare.be zich echter tot het klakkeloos overnemen van het persbericht, zonder enige bijkomende investigatie en verstrekken van achtergrond en duidding.

Trends-redacteur en InBev-watcher Wolfgang Riepl kon uitpakken met het nieuws over de wissel aan de HR-top van InBev omdat hij getipt werd door een bron uit het bedrijf. (Tussen haakjes: normaal gezien is het redacteur Alain Mouton die de HR-berichtgeving van Trends voor zijn rekening neemt.) Ook uw dienaar kreeg de tip, maar HRMblogs is geen actualiteitsmedium en bracht die info dus niet onmiddellijk. HRMblogs legt zich toe op analyse en duiding: het geven van achtergronden, niet zelden van ongekende feiten, en het interpreteren er van. En ook op opiniering. Na wat 'spitwerk' is het me nu mogelijk om wat ongekende achtergronden te geven bij het opstappen van Vrijzen en de aanstelling van Garcia.

Maar eerst een zijsprongetje. Enkele jaren geleden, toen ik vroegtijdig en als enige HR-vakjournalist op de hoogte was dat Luc Luyten, de toenmalige vice president human recources van Interbrew opstapte (moest opstappen - zie verder) bracht ik dat nieuws in HRM News 27 van 14/10/99. Later was Luc Luyten trouwens nog onderwerp van exclusieve berichtgeving in HRM News: onder meer in nummer 33 (Voormalig HR-director vindt nieuw emplooi op kabinet), in HRM News 67 (Zag Luc Luyten aanstelling aan zijn neus voorbij gaan?). In een artikel in HRM News 69 over het ontslag van Michel Steel, de toenmalige HR-director van De Post, en de aanstelling van een ad interim opvolger (Michel Pirson, tegenwoordig secretaris van het kabinet van Waals CDH-minister Marie-Dominique Simonet - minister voor onderzoek, technologie en buitenlandse betrekkingen) als gevolg van de benoeming van Johnny Thijs, releveerde ondergetekende dat de naam Luc Luyten circuleerde als definitieve/volwaardige opvolger van Steel. Luyten was toen sinds enige tijd weg bij het Kabinet Verhofstadt en beschikbaar (want, noodgedwongen, consultant). Bovendien kon hij het destijds bij Interbrew zeer goed vinden met Johnny Thijs. In zijn vorige functie bij de brouwersgroep was Thijs topman voor Europa, Afrika en Azië. Weinig later vervoegde Luyten inderdaad De Post. Dergelijke vorm van investigatieve en onthullende journalistiek, die gangbaar is in de algemene en ook zakelijke pers (niet op Kanaal Z, dat kleffe feel-good journalistiek bedrijft), is echter not done in de HR-vakpers. Het heeft me niet enkel applaus opgeleverd in HR-kringen. Er buiten was men doorgaans veel enthousiaster. Vooral collega's journalisten waren en zijn er erg over te spreken (al kunnen of durven ze zelf niet altijd het genre te bedrijven). Regelmatig werd me deze aanpak door de betrokkenen en anderen uit het vak kwalijk genomen. Recentelijk nog moest een HRM-er zo nodig, anoniem (o wat moedig), zijn gal spuien op Express.be over mijn weblog over Agfa-Gevaert en Marcel Van Aken en over mijn persoon in het algemeen. Ik heb het proza van die man of vrouw die me overduidelijk niet in zijn/haar hart draagt - dat hoeft trouwens ook niet - met een repliek er bij op HRMblogs gepubliceerd. Zie: Om huilen of om te lachen?

Voor zijn berichtgeving over het vertrek van Vrijsen en het aantreden van Garcia als HR-topman bij InBev had HRSquare er beter aan gedaan zich te baseren op het artikel op Trends.be dan op het persbericht van de bierbrouwer zelf.( Naar alle waarschijnlijkheid had men bij HRSquare niet eens weet van het artikel van de collega's van Trends want anders had men in zijn eigen bericht wel wat meer gestoffeerd met weetjes uit het Trends-stuk, niet bepaald een illustratie van overdreven veel journalistieke alertheid.) Had HR Square dat wel gedaan, was zijn artikel(tje) ongetwijfeld vollediger en interessanter geweest. Kijk en vergelijk: artikel HR Square, artikel Trends.be.

De Braziliaan Claudio Garcia, die sinds 8 september de nieuwe chief people officer is bij het bierconcern InBev is sinds januari 2005 lid van het dertien koppige directiecomité, als directeur informatica en 'services'. Die twee verantwoordelijkheden blijft hij trouwens behouden, bovenop zijn nieuwe functie als HR-topman. Daarvoor vervulde hij bij Ambev diverse functies op het vlak van finance en operations. Niet onbelangrijk is ook het feit dat Garcia als CTO ook verantwoordelijk was voor de shared services van de groep. De te trage implementatie van diverse HR-informaticaprojecten, waaronder ook op het vlak van shared services voor HR, zijn Vrijzen zwaar aangerekend door de Braziliaanse toplui bij InBev. Vandaag staan dadenkracht en kostenbewustzijn bij InBev hoog in het vaandel. In vakbondskringen stelt men zich de vraag of die cumulatie van verantwoordelijkheden door Garcia geen feitelijke degradatie inhoudt voor de HR-functie. Een insider: "feit is dat de typische erg sociale bedrijfscultuur van Artois en later Interbrew, tot het verleden behoord. Er is vandaag bijvoorbeeld geen wereldwijde verantwoordelijke meer voor de sociale en industriële relaties."

Vrijsen kwam samen met de voormalige CEO John Brock in het directiecomité van InBev. Waarnemers van het bedrijf vonden het feit dat Vrijsen na het vertrek van Brock einde december 2005 toch nog op post bleef uitzonderlijk. Trends merkt terecht op dat in de geschiedenis van Interbrew, en vandaag van InBev, het vertrek van een CEO systematisc

2/10/2006 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde