Reactie van Eric Verhulst (voorzitter WorkForAll)

Alhoewel ik een deel van je kritiek op bepaalde managements- en andeelhouderspraktijken onderschrijf, meen ik dat het totaal verkeerd is die kritiek te kaderen in een paradigma van 'Amerikaans' versie 'europees' model. Ik heb overal ter wereld dingen zien mislopen en dat was/is niet regiogebonden. In tegendeel, het Amerikaans systeem is veel efficiŽnter en ongenaderig om uitspattingen te bestraffen dan het Europese.

EfficiŽntie en lange termijndenken zijn de voornaamste criteria om een bedrijf te beoordelen, niet of het al dan niet ĎAmerikaansí is, qua managementmodel.

U spreekt ook over duurzaam ondernemen, maar net daarin schiet Europa met zijn quasi-communistische regimes schromelijk tekort. Duurzaam ondernemen is juist efficiŽnt met mensen, grondstoffen en energie om springen maar Europa slaagt erin van economieŽn te hebben waarbij een kwart van de actieve bevolking quasi verplicht vegeteert op de rest en er overheidsstructuren op nahoudt die tweemaal zoveel van de nationale resources opslorpen dan strikt nodig is. Al eens gedacht aan de ecologische factuur die daar mee gepaard gaat ?

Om diezelfde reden is de druk op de managers en werknemers in de bedrijven ook zo hoog. Niet omdat ze er de verkeerde management praktijken op nahouden. Het is eerder een mirakel dat de productieve private sector er steeds weer in slaagt in leven te blijven en de welvaart min of meer te handhaven door zijn productiviteit te verhogen.

Als ik dan moet kiezen, verkies ik de Aziatische aanpak: daadkracht gekoppeld aan zeer lange termijn denken.

Eric Verhulst (voorzitter WorkForAll)

Korte reactie van Marc Ernst

De heer Verhulst, die ik (enkel) ken en apprecieer van zijn meestal lezenswaardige opiniestukken in De Tijd, gaat hier wel erg kort door de bocht. Dat ben ik niet van hem gewoon. Over de efficiŽntie en de effectiviteit van de Europese, sociaal gecorrigeerde, markteconomieŽn kan gediscussieerd worden. Wellicht zijn we het eens over de deficiŽntie er van, over het feit dat verbetering (betere verhouding tussen resultaat en ingezette middelen) wenselijk en mogelijk is. Maar even ongetwijfeld verschillen we van mening met betrekking tot de alternatieven (inhoud en weg om ze te realiseren). Daar is niets verkeerd aan, democratie is immers Ďgeorganiseerd meningsverschilí. De Europese, sociaal gecorrigeerde, markteconomieŽn - die inderdaad wat die geclaimede/geambieerde soociale correctie betreft onvoldoende effectief en efficiŽnt zijn Ė als Ďquasi communistischí bestempelen is niet correct. Meer zelf: het is simplistisch en demagogisch. Maar vooral: het kom de sereniteit, diepgang en serieu van het (noodzakelijke !) debat over wat mis gaat , waarom en hoe het te verbeteren niet te goede. Als er al een kanttekeningen op mijn blog kunnen (moeten !) gemaakt worden is het deze: mijn stelling (basisaanname) over de eigenheid van het Europese managementmodel en het verschil met het Angelsaksische/Amerikaanse is onvoldoende empirisch gestaaft en te weining inhoudelijk uitgewerkt. Daar ben ik me van bewust, en daartoe komen is ook de grote uitdaging van iedereen die, zoals ondergetekende, zoekende is naar alternatieven voor (de verbetering van wat fout gaan in) het vigerende economische en bij uitbreiding maatschappelijke systeem.

11/9/2006 - reactie op weblog van Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niťt gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde