Ex-topman Axa Claude Brébéar pleit voor anonieme cv's in kader van antidiscriminatie allochtonen bij selectie

In recente krantenberichten over het gebruik door Selor, het selectiebureau van de federale overheid, van anonieme cv's bij de rekrutering van kandidaat-ambtenaren stond er nogal wat humbug. De foute informatie was het gevolg van een onnauwkeurig communicerende excellentie, in casu Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Het was niet de schuld van een journalist die het weer eens niet begrepen of slordige notities had gemaakt. Het oorspronkelijke artikel verscheen in Het Nieuwsblad. De foute informatie werd weliswaar klakkeloos overgenomen door journalisten van verschillende andere dagbladen. In tegenstelling tot HRM Focus waren ze blijkbaar te lui om het kabinet van de minister eventjes te contacteren. In tegenstelling tot de krantenberichten bestaan er geen plannen en dus ook geen federaal wetsontwerp dat bedrijven zou verplichten om anoniem te rekruteren. Het is evenmin waar dat dergelijke verplichting vandaag al in Frankrijk bestaat. Tot slot is het zo dat Selor nu al van anonieme cv’s gebruikt maakt. Het selectiebureau doet dit enkel bij de aanwerving van statutaire federale ambtenaren. Maar binnenkort zal het dat echter ook doen voor de rekrutering van contractuelen. Dit gebeurt in kader van een actieplan om het aandeel allochtone medewerkers bij de overheid te verhogen. Dit cijfer is er dramatisch laag, zo bleek uit een recent onderzoek van KULeuven socioloog Albert Martens, en veel lager dan in de privé-bedrijven.

En wat is in Frankrijk aan de hand? We zetten even de feiten op een rijtje. In november diende een volksvertegenwoordiger een amendement in bij het wetsontwerp over de sociale cohesie. In zijn wetsvoorstel was onder meer sprake van het verplichte gebruik van anonieme cv's bij aanwervingen door bedrijven van meer dan 250 medewerkers. Al enige tijd maakt de ANPE (de Franse openbare arbeidsbemiddelaar, de evenknie van onze VDAB of Forem) van Lyon gebruik van anonieme cv’s als antwoord op de achteruitstelling van migranten op de arbeidsmarkt. De regering vroeg echter aan Claude Brébéar, de voormalige topman van Axa, en aan ex-minister Roger Faroux om een technische commissie betreffende de problematiek van de discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt voor te zitten. Die commissie zou in de loop van januari een rapport voorstellen. Nog voor het verschijnen van dat rapport pakte Axa uit met de mededeling dat het in de loop van januari zal starten met het veralgemeende gebruik van anonieme cv's en dit in het kader van het vergroten van de participatie van allochtonen aan de arbeidsmarkt. Sinds 26 jongsleden is anoniem solliciteren via de website van axa.fr een feit. Hert is te zeggen: uiteraard voeren de kandidaten nog steeds hun naam in, maar die worden gemaskeerd voor de rekruteerder. Die krijgt de identiteit van de sollicitant pas te zien in een tweede fase, nadat de kandidaat doorheen een eerste (anonieme) cv-selectie geraakte.

George Anthoon, HR-director Axa Belgium, staat niet afkering tegenover het systeem maar wenst nog even te wachten en de technische aspecten er van te onderzoeken vooraleer het eventueel ook over te nemen. Maar Anthoon benadrukt dat er zich bij Axa België geen probleem van discriminatie stelt en dat het bedrijf allochtonen die beantwoorden aan het gestelde profiel probleemloos aanwerft. Zelf het dragen van een hoofddoek wordt niet als een probleem beschouwd. Op de hoofdzetel in vorst werken er bijvoorbeeld drie moslimvrouwen mét hoofddoek.

In al zijn onnozelheid stuurde de Spirit-persdienst een communiqué de wereld in waarin de partij stelde het (niet bestaande!) wetsvoorstel van minister Dupont te steunen en het anoniem solliciteren te willen uitbreiden tot de privé-sector. Dit laatste voorstel is ongetwijfeld eerder het gevolg van de profileringdrang van de partij dan van rustige reflectie gebaseerd op grondige kennis van zaken. Spirit-kamerlid Annelies Storms was er als de kippen bij om ook een graantje mee te pikken van de media-aandacht en beloofde een wetsvoorstel in te dienen die het anoniem solliciteren in de privé-sector verplicht zou maken. Is er dan niemand die de tafelspringers in die partij wat kan intomen?

Reactie (Annelies Storms volksvertegenwoordiger spirit)

15/1/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde