De vechtscheiding van HR Square/Jos Gavel en MRH

Amper een goed jaar nadat ze de handen in elkaar sloegen, verbreken 3Mi en MRH zo goed als alle banden. 3Mi is de uitgever van HR Square, het Nederlandstalige HR-vakblad van Jos Gavel. MRH (officieel en voluit 'Management des Ressources Humaines') is het bedrijf achter het Franstalige magazine RH Tribune, dat in oktober 2004 werd overgenomen van oprichter Jo Mattelé*. Met de aankondiging van MRH (via een persbericht van 28/8/2006 en een artikel in de elektronische newletter RH tribune van 29/8) dat het eind september uitpakt met een nieuw Nederlandstalig vakblad, HR tribune (naar analogie van zijn Franstalige pendant RH tribune), met Stef Swinnen (ex Jobat en ex TMP.adcomms) als hoofdredacteur, is het voor iedereen duidelijk wat sommigen al langer wisten: dat de samenwerking tussen 3Mi en MRH (lees: tussen Jos Gavel en het trio Yves-Etienne Massart, Jean-Paul Erhard en Thierry Poskin) alles behalve vlot verliep. Ze gaan nu elk opnieuw hun eigen weg. MRH blijft, voorlopig althans, nog wel aandeelhouder (voor 36%) bij 3Mi, maar heeft er geen bestuursmandaten meer. Het pragmatische huwelijk tussen beide partijen, het was een mariage de raison, was van korte duur. Van veel korter duur dan sceptici, zoals ondergetekende, hadden vermoed.

Het triumviraat Massart, Erhard en Poskin is eigenaar van MRH. Voor de volle 100%. Want in tegenstelling tot wat gepland was (als gevolg van de samenwerking met 3Mi) en als een feit is voorgesteld (in een artikel in het e-zine HR Square De Week nr 104 en op de website hrsquare.be) is Jos Gavel nooit aandeelhouder van de vennootschap geweest/geworden. Hij zou een pakket van 10% van HMA krijgen. Daar is dus niets van in huis gekomen, zo blijkt nu. HMA daarentegen is wel degelijk aandeelhouder geworden van 3Mi. Maar slechts voor 36% in plaats van de voorziene/aangekondigde 46%. Een tweede schijf van 10% was immers afhankelijk van de evenredige participatie van Gavel in HMA (wat dus nimmer gebeurde). Terwijl Gavel ook nooit een bestuursmandaat in MRH opnam/bekwam, heeft HMA wèl bestuurders in 3Mi gehad (Erhard en Poskin). Tot vorige week woensdag (23/8). Toen namen ze, tijdens een buitengewone algemene vergadering (waarvan de mededeling nog moet gepubliceerd worden in het staatsblad), ontslag. Dat is een goede zaak voor Gavel/3Mi want anders zou de werking van de vennootschap totaal onmogelijk geworden zijn gezien de statuten (zie verder). Die maakten een blokkering door de HMA-bestuurders mogelijk en beperkten het financieel handelen van de 3Mi-bestuurders die niet tot het MRH-kamp behoren (Gavel en zijn 'rechterhand': seminar director Tom Baele) en zelf van afgevaardigd bestuurder Gavel. Maar ondanks het ontslag van Erhard en Poskin, blijft MRH echter wel aandeelhouder (voor 36%) van 3Mi. Niet ideaal maar ook geen ramp. De dividentenpolitiek kan namelijk door de raad van bestuur bepaald worden (die dus nog uitsluitend uit Gavel en Baele bestaat).

Gavel, een voormalig hoofdredacteur van HRMagazine en jarenlang verbonden als journalist aan het verdwenen communistische weekblad De Rode Vaan, richtte in november 2002 3Mi (voluit: Mens & Management Media en Informatie) op; samen met Jo Mattelé en Stefan Van Nieuwenhove die respectievelijk 10 en 26% van het kapitaal in handen hadden. Mattelé en Van Nieuwenhove verkochten in mei van vorig jaar hun participatie en verlieten de onderneming. In hun plaats traden Massart, Erhard en Poskin, a rato van 36%, in het kapitaal van de nv 3Mi. Het aandeelhouderschap van Massart, Erhard en Poskin liep via de bvba HMA. Die namen ze in september 2004 over van Jo Mattelé, de oprichter en voormalig hoofdredacteur van het door HMA uitgegeven Franstalige vakblad RH tribune (oorspronkelijk als RH Tribune geschreven). De overname gebeurde via de bvba Com.Factory Belgium en de bvba 2BP Consulting. Opmerkelijk, en niet conform het wetboek van vennootschappen, is dat de eerste algemene vergadering van de MRH na de overname, plaats had op 22 september 2004 terwijl de neerlegging van de acte bij de griffie van de Rechtbank van koophandel pas op 24 december gebeurde (en in het staatsblad verscheen op 5/1/2005). De openbaarmakingsformaliteiten dienen, volgens het wetboek van vennootschappen, echter binnen de 15 dagen te gebeuren (art. 68, hoofdstuk II, afdeling 1). Ongetwijfeld een vergetelheid, maar eentje die nog zuur kan opbreken.

Com.Factory Belgium werd in december 2002 door Massart en Erhard opgericht, samen met een derde partner die in augustus 2003 ontslag nam als bestuurder. Sindsdien zijn Massart en Erhard voor elk 50% eigenaar van Com.Factory Belgium. 2BP Consulting is de managementvennootschap van Thierry Poskin (en zijn echtgenote, de logopediste Pascale Grevesse). Com.Factory Belgium is een communicatiebureau en maakt vooral bedrijfsbladen en -video's, onder meer voor BP, Etyl en BASF (allen gevestigd op het industrieterrein van Feluy). Het staat ook in voor de uitzendingen van références TV, het wekelijkse tv-programma (op zaterdag) van de gelijknamige Franstalige jobbijlage bij de krant Le Soir, uitgezonden op de RTBF (La deux). Idem dito voor Avan Plan, b2B-blad voor de HR-wereld van Références. Het verschijnt drie keer per jaar. (De relatie tussen MRH en de mensen achter en Références is dus erg nauw, zelf zodanig dat er vragen kunnen gesteld over de onafhankelijkheid, strategische en journalistieke, van RH tribune en zijn 'geprivilegieerde' zakenrelatie - maar hier over verder meer.) Com.Factory Belgium, dat opgericht is in december 2002, realiseerde, volgens Trends TOP 100.000**, vorig jaar een omzet van 483.377 euro en een winst van 18.160 euro. Het had, volgens de balanscentrale van de Nationale Bank, toen voor 238.300 euro schulden, waarvan 142.660 euro af te lossen op minder dan één jaar. De samenwerking tussen 3Mi en MRH was het pragmatische en zakelijke antwoord op tal van problemen waarmee beide partijen geconfronteerd waren. Voor 3Mi was dat vooral de dreiging dat MRH met een Nederlandstalig blad op de markt zou komen als antwoord op de plannen van De Nieuwe Media Groep, de uitgever van HRMagazine. Die had aangekondigd een Franstalig blad (de version francophone van HR Magazine) te zullen lanceren. De aangekondigde lancering van de Franstalige versie van HR Magazine was dan weer een bedreiging voor HMA. De twee plannen waren voor beide partijen hoe dan ook nefast, zowel op de lezers- als adverteerdersmarkt.

Voor MRH was de samenwerking ook een oplossing voor het probleem als gevolg van het, ter elfder uren, afhaken van de kandidaat hoofdredacteur van het nieuwe magazine dat in de pipe line zat. MRH was destijds in vergevorderde onderhandelingen met een mogelijke hoofdredacteur: Stef Swinnen, toen nog hoofdscribent van Jobat. Op het laatste nippertje koos Swinnen echter voor communicatiebureau TMP (een avontuur dat slecht afliep want hij bleef er slechts enkele maanden). Veertien maanden later gaat Swinnen dan toch bij MRH aan de slag, als hoofdredacteur van het nieuwe Nederlandstalige vakblad HR tribune dat het zal uitgeven. Bien étonné de se retrouver ensemble, dus. Door het plotse afhaken van Swinnen veranderde MRH het geweer van schouder en sloot het een samenwerkingspakt (was, achteraf beschouwd, veeleer een tijdelijk niet-aanvalspakt) met 3Mi. De alliantie tussen beide partijen was evenwel niet echt van harte, maar vooral ingegeven door een portie realisme en met de blik op de balansen.

HMA was in 2004, net na de overname van oprichter Jo Mattelé, niet bepaald een cach cow. Daarvoor ook niet trouwens. In 2004 zat het met een overgedragen verlies

31/8/2006 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde