Nog een probleem voor HRM: werknemers geloven niet in objectiviteit van promotie

Slechts 48 procent, dus niet eens de heflt, van de Belgische werknemers gelooft dat pomoties binnen het eigen bedrijf gebaseerd zijn op objectieve criteria en dito bekwaamheden. Deze onthutsende vaststelling komt uit een recent onderzoek van Securex/ZebraZone bij 1677 werknemers. Klik hier voor meer details over dit onderdeel van de Securex/ZebraZone-studie.

Of deze overtuiging terecht is of niet doet niet ter zake. In deze geldt immers (ook): perception is reality. Feit is dat deze lage score voor promotiebeleid, een toch niet onbelangrijk apsect van HRM, in lijn ligt met de eveneens lage waardering (4,9 op 10) voor carrièremanagement. Dat is weliswaar niet helemaal het zelfde als promotiebleid, maar tot op zeker hoogte zijn beide opverlappend. Die lage waardering van carrièremanagement blijkt uit het onderzoek HRM in (spiegel)beeld. Dat is een grootschalige bevraging die vorig jaar gevoerd werd door The House of Marketing in samenwerkling met HRM Net en waarbij vergeleken werd hoe HR-professioals en niet HR-professionals HRM in het algemeen en zijn diverse aspecten in het bijzonder waarderen.

Uit diverse studies (niet enkel in België, maar ook in Nederland, het Verenigd Konikrijk en de VS) blijkt trouwens dat HRM-ers niet hoog van de toren mogen blazen: zowel de HR-professie zelf als haar beoefenaars scoren door de bank genomen erg laag (tussen 5 en 6,5 op tien) wat betreft waardering en imago. Dit geldt zowel voor het (top)management als de medewerkers. Zo mogelijk nog problematischer dan de lager waardering en het slechte imago van HRM bij niet HRM-ers is het feit dat er een niet onaanzienlijke kloof gaapt tussen het zelfbeeld en de zelfwaardering van de professie en hoe het vak gezien wordt door niet HRM-ers. HR-professionals hebben systematisch een veel beter oordeel over hun vak en de kwaliteit en toegevoegde waarde van hun diensten dan niet HRM-ers.

Een van de meest recente onderzoeken die deze eerder gemaake vaststelling (her)bevestigd is dat van de Economist Intelligence Unit bij 555 topmanagers uit diverse landen, onder wie 226 bestuursvoorzitters. Van alle afdelingen in de organisatie functioneert de personeelsafdeling het slechtst, zeggen de respondenten van deze studie. Een derde van de ondervraagde managers geeft het HR-departement een onvoldoende (minder dan 5 op tien). De IT- en de marketingafdeling krijgt van maar 20 procent een onvoldoende. Slechts een kwart (27 procent) geeft de HR-functie een goede beoordeling.

Een begin van remedie voor een probleem is het onderkennen er van. Maar de HRM-professionals zijn zich, op een paar uitzonderingen na, van geen kwaad bewust en blijven zich doorgaans in zelfgenoegzaamheid wentelen. De aanpak van en vooral kritiekloosheid op de hilarische en tenenkrullende 'verkiezing van de HR-manager van het jaar' is daar, voor wat België betreft, het meest sprekende - maar vere van het enige- bewijs van.

Behalve de objectiviteit van de promoties analyseert de studie van Securex/ZebraZone ook:

- Carrière-exploratie: de activiteiten die een werknemer onderneemt om een overzicht te krijgen van zijn toekomstige carrière en ambities.
- Loopbaanadvies: het advies dat de werknemer vanuit zijn organisatie ontvangt met betrekking tot zijn loopbaan.
- Professionele vooruitgang: de mogelijkheden die een werknemer heeft om professionele vooruitgang te boeken bij zijn huidige werkgever.

Interesse in het integrale Securex/ZebraZone-rapport? Stuur een mail met uw volledige coördinaten (naam, bedrijf en functie) en als onderwerp 'Securex/ZebraZone' naar marc.ernst@HRMblogs.net (het document is te zwaar om als download te worden aangeboden, vandaar).

12/5/2006 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde