Leeftijdsbewust personeelsbeleid illusie zonder grondige mentaliteitsverandering

Dat zelfs grote en gerenommeerde bedrijven, waarvan sommige vooral verbale pleitbezorgers van diversiteit op de werkvloer zijn, niet vrij zijn van opzettelijke en systematische, dan wel toevallige en uitzonderlijke discriminatie van kandidaten op basis van geslacht, ras, geloof, seksuele geaardheid of leeftijd, bewijst de recente klacht in de VS tegen 3M wegens de discriminatie van oudere werknemers. In de VS en elders is de Minnesota Mining and Manufactoring Company, kortweg 3M, een kampioen op het vlak van diversiteitmanagement. Maar uit recente cijfergegevens blijkt dat medewerkers die ouder zijn dan 45 jaar er amper of niet in aanmerking komen voor een 'Advanced Six Sigma Training'. Dit toont nogmaals aan dat er soms een niet geringe kloof is tussen de retoriek en praktijk. Het aan de slag houden van ouder medewerkers - en tegenwoordig worden 45-plussers al als 'oud' beschouwd - zal niet lukken indien HRM en bedrijven ook op dat vlak niet grondig van koers veranderen. De werkelijkheid is dat slechts één op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder 45 jaar of ouder is. 41 procent van de aangeworven kandidaten is jonger dan 25 jaar, terwijl 4,1 procent ouder is dan 45 jaar. Nuttige tips en denkkaders om aan leeftijdsbewust HRM te doen vindt men op www.hrm.net/topics.

6/1/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde