Reactie van Jan Denys - Randstad

Ik neem niet de vermeende heimwee naar mei 68 van de huidige studenten op de korrel. Ik heb zelf heimwee naar mei 68. Zoals je terecht stelt betekende mei 68 een frisse wind door vermolmde maatschappelijke structuren. Daar heeft het huidig protest echter niet veel mee te maken. Het enige gelijklopende tussen het huidig protest en mei 68 is dat het gericht is tegen het establishment maar inhoudelijk liggen de klemtonen totaal anders. Mei 68 was extern gericht, was gericht op vernieuwing. Waar zit de vernieuwing hier? Het gaat om nu om het behoud van wat is. Daar kan moeilijk discussie over bestaan. Tourraine, één van de Franse linkse corifeën maakt in een gesprek met Die Zeit dezelfde analyse.

Vraag is of wat nu is goed is? Ik denk het niet. Een samenleving waar zoveel jongeren werkloos zijn verdient kritiek. Alleen brengen de jongeren geen enkel voorstel naar voor. Veel erger is dat de tienduizenden jongeren niet op straat zijn gekomen omdat er zoveel jongeren werkloos zijn. Ze zijn zelfs niet op straat gekomen toen het CNE vorige zomer werd gelanceerd. Neen, ze komen op straat tegen de introductie van een flexibel arbeidscontract. Voor veel 68-ers moet dit toch het toppunt van burgelijke truttigheid zijn. Voor drie vierden van de Franse jongeren is een vaste benoeming bij de Franse overheid het grootste goed. Ik denk dat Frankrijk met dergelijke mentaliteit niet goed gewapend is voor de globalisering.

Dat er heel wat zaken niet vermeld staan in mijn column klopt maar dit is nu eenmaal eigen aan een beperkte column waar het aantal tekens niet meer mag bedragen dan 3 300. Maar lees niet wat er niet in staat. Nergens staat er dat de Franse overheid goed bezig is met het arbeidsmarktbeleid. Eén CPE-zwaluw maakt de lente niet. Natuurlijk is het Deense model te prefereren. En natuurlijk is de wijze waarop het voorstel is doorgedrukt schandelijk. Alleen, dit is wel de Franse manier van werken. Sociaal overleg is er niet. Conflicten worden op straat uitgevochten. Vind ik dus geen goede manier. Via gestructureerd sociaal overleg kan tenminste enige nuance gehanteerd worden. Op straat is dit totaal afwezig. Het is één en al demagogie wat de klok slaat. Het CPE een slavencontract noemen is niet zindelijk.

Flexibele arbeidscontracten werken in België zeer goed. Jongeren betreden massaal de arbeidsmarkt via tijdelijke contracten (wat nog niet hetzelfde is als het CPE want dit is een contract van onbepaalde duur). Nadien stromen ze in grote getale door naar vaste contracten. Het zijn socialistische ministers die dergelijke contracten indertijd hebben ingevoerd. Al bij al denk ik dat dit vrij goed werkt. Ik ben voorstander van geen al te grote opzegperiodes (anciënniteit mag wel meespelen) en krachtige activeringssystemen zoals in Denemarken. Frankrijk kent geen van beide.

12/4/2006 - reactie op weblog van Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde