Weg bij HRM Net, nieuw project in de steigers

Het HRM Net-verhaal is voor mij afgelopen, die pagina is omgeslagen. In 1998 richtte ik HRM Net op en sindsdien was ik er directeur/uitgever van. Voor wie het niet weet: HRM Net (www.hrm.net) is een uitgever, gespecialiseerd in digitale informatie op het vlak van personeelsmanagement (Human Resource Management) en een pionier terzake.

Sedert zeven februari 2006 is HRM Net bvba voor 100 % eigendom van Filip De Saeger, de eigenaar/zaakvoerder van Fides Consulting. Ik sloot in augustus van vorig jaar met De Saeger een principeakkoord in verband met een investering en participatie (van 52%) van hem in HRM Net. Het was de bedoeling dat De Saeger een 'stille' en voor de buitenwereld zelfs ongekende vennoot/financier zou zijn en zich niet zou bemoeien met het dagelijks management en de operationele zaken. Op een manier die onderwerp is van een strafrechtelijke klacht wegens onder meer valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en oplichting - voor alle duidelijkheid: klacht door mij neergelegd - slaagde De Saeger er in om het handelsfonds van het 'oude' HRM Net in handen te krijgen en het onder te brengen in een 'slapende' vennootschap (de bvba Verstappen, voorheen de NV 't Beenhouwerke) waarvan hij inmiddels het doel en de naam veranderde. Ook werd de maatschappelijke zetel verplaatst en een nieuwe bestuurder, een stroman (Dirk De Creus), aangesteld. De Saeger bezit, tegen alle afspraken in, 100 % in de huidige bvba HRM Net. Toegegeven: ik ben in deze zaak erg goedgelovig, ja zelfs naïef en dom geweest. Heb nagelaten mijn huiswerk te maken: De Saeger en Fides Consulting te screenen. (Dat maak ik dan in mijn drie volgende weblogs goed en doe dat grondiger dan ik wellicht ooit vooraf zou gedaan hebben.)

Ik verlaat HRM Net tevens omdat de nieuwe eigenaar, eveneens tegen alle beloftes in, weigert om schriftelijke garanties te geven met betrekking tot het behoud van de identiteit van de publicaties en, vooral, het respecteren van de redactionele onafhankelijkheid.

Samen met een aantal partners (waarvan de namen binnenkort zullen bekend gemaakt worden), ga ik een nieuw informatief initiatief op HRM-vlak opstarten. In afwachting dat de nieuwe website online is (op www.hrminfo.net) zal ik hier dus 'bloggen': mijn weblog die ik tot voor kort op www.hrm.net/weblogME publiceerde hier verder zetten. Maar zelf wanneer HRMinfo.net live is, zal ik blijven bloggen op HRMblogs.net (en enkel hier). Als allerindividueelste expressie van mijn allerindividueelste beschouwingen en opinies.

In de mij kenmerkende stijl (hij wordt doorgaans omschreven als vrijpostig en goed geïnformeerd/gedocumenteerd) zal ik hier voortaan regelmatig berichten en reflecteren over de HR-wereld/het HR-vak en over alle relevante aanverwante onderwerpen. Enkel in het Nederlands. Dit in tegenstelling tot vroeger, op hrm.net, waar sommige van mijn blogs ook in het Frans verschenen (klik hier voor die Franstalige blogs van weleer).

HRMinfo zal niet enkel vakinformatie in tekstvorm (in HTML en PDF-formaat) aanbieden, maar ook audiovisuele bestanden bevatten (dus aan web- en podcasting doen). Daarnaast zal HRMinfo netwerking en uitwisselen van contacten, ervaringen en kennis tussen HR-professionals faciliteren. Dat zal trouwens niet uitsluitend via de website hrminfo.net gebeuren. Hrminfo.net richt zich tot zowel de Belgische als Nederlandse en Franse HRM-professionals (en bij uitbreiding: de Franstaligen uit Canada en elders in de wereld).

Mijn eerste drie bijdragen op HRMblogs.net (Wie is Filip De Saeger?, Over Fides Consulting, HRM Net bvba en de website hrm.net) zijn volledig gewijd aan de nieuwe eigenaar en bestuurder van HRM Net/hrm.net en aan de vennootschappen er achter of er mee gelieerd.

De artikels, weliswaar in de vorm van weblogs, over Filip De Saeger, Fides Consulting en de bvba HRM Net (en zijn zaakvoerder Dirk De Creus) zijn louter informatief. Ze liggen volledig in de lijn van wat ik destijds deed op hrm.net bij de overname van MRH, de uitgever van het Franstalige vakblad RH Tribune. (Klik hier voor het betreffende artikel.)

Meer dan deze drie blogs ga ik aan deze onverkwikkelijke en voor de buitenstaanders wellicht onbegrijpelijke affaire niet wijden. De bal ligt nu in het kamp van het parket (de onderzoeksrechter) en het gerecht.

Via zijn raadsman heeft Filip De Saeger geprobeerd om de publicatie van deze weblogs - die ik hem voorlegde met het verzoek om mogelijke materiële onjuistheden te signaleren - te verhinderen. Gedreigd werd met een kortgeding (vooraf) en een klacht (nadien) wegens smaad en eerroof. Mijn advocaat in deze aangelegenheid, meester Jos Vander Velpen (tevens voorzitter van de Liga voor Mensenrechten), liet De Saeger en zijn raadsman weten dat er in België geen censuur of preventief publicatieverbod bestaat. En dat ze informatie met vermeende ‘negatieve publiciteit’ verwarren en op geen enkele manier aangeven dat mijn weblogs op manifeste manier krenkende onwaarheden zouden bevatten.

Na lectuur van de betreffende stukjes begrijpt u ongetwijfeld het waarom van De Saeger zijn nervositeit, poging tot intimidatie en verhindering van publicatie.

Op een eerste verzoek om mogelijke feitelijke onjuistheden te melden, werd niet ingegaan. Ik kreeg enkel een scheldtirade en het verwijt dat mijn weblogs "de ene leugen na de andere bevat" naar het hoofd geslingerd. Pas nadat ik een tweede, grondig herwerkte en aangevulde versie van de weblogs voorlegde en andermaal verzocht om eventuele materiële fouten te signaleren, werd er door De Saeger gereageerd. Niet door zijn raadsman, wat opvallend en intrigerend is. Veel meer dan een aantal weinig belangrijke onvolkomenheden werden er evenwel niet aangegeven. Wel werd het daglicht ontkend, gesteld dat de aarde plat is: "ik kan alvast zeggen dat er naar mijn weten geen misbruik werd gemaakt door Fides inzake de IBO’s, er geen onderzoek loopt naar fraude door Fides/ klanten, er geen juridische démarches zijn van ex medewerkers op arbeidsrechterlijk vlak en er geen overtredingen zijn van het handboek van vennootschappen". Merk de retorische vernuftigheid op waarmee om onze belangrijke revelaties/feiten gefietst wordt door het gebruik van 'naar mijn weten". Maar onze beweringen zijn wel degelijk correct. We beschikken trouwens over de nodige betrouwbare bronnen, zelfs schriftelijke verklaringen, om alles ten gepaste tijd (desnoods voor de rechtbank of aan een onderzoeksrechter) te staven.

Erger dan de te verwachten pogingen tot intimidatie, verhindering tot publicatie en weinig indrukwekkende en evenmin erg pertinente 'rectificaties' - met inbegrip van retorische pirouettes - zijn echter de diverse bedreigingen, op zakelijk en fysiek vlak, van mezelf en relaties (onder meer toekomstige zakelijke partners). Sommige van deze dreigementen, waar onder schriftelijke, maken onderdeel uit van mijn klacht bij de onderzoeksrechter.

Indien u een liefhebber bent van unieke en dissonante informatie, diepgravende en ont

30/3/2006 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde