Wie is Filip De Saeger?

Klik hier (Pdf-file) voor de biografische informatie die Filip De Saeger zelf bezorgde aan 'Wie is wie in Vlaanderen' (editie 2003-2005).

Voordat hij Fides Consulting oprichtte werkte industrieel ingenieur elektro-mechanica-automatisatie Filip De Saeger op vijf jaar tijd (1985-1990) in niet minder dan vijf bedrijven. Eigenlijk in minstens vijf, want De Saeger 'vergeet' in zijn zelf geredigeerde carrièreoverzicht alvast van één werkgever gewag te maken: verzekeraar Hamburg-Manheimer. De Saeger werkte er ruim drie jaar in de commerciële buitendienst, als zelfstandig agent (wat standaard is in dergelijk geval). Aanvankelijk voltijds, nadien - naarmate zijn activiteiten als zelfstandig trainer en consultant groeiden - deeltijds.

Volgens het staatsblad werd Fides Consulting bvba opgericht op 30/11/1993. In de 'Wie is Wie' (en op de website van het bedrijf) wordt nochtans 1990 als oprichtingsjaar vermeld. (Klik hier voor de historiek van Fides Consulting in het Belgische staatsblad.) Naar eigen zeggen opereerde De Saeger in de periode 1990-1993 echter als zelfstandig consultant, onder de handelsnaam Fides Consulting. In die jaren was hij evenwel (onder meer) ook werkzaam als zelfstandig agent bij Hamburg-Manheimer.

In de 'Wie is wie' is er sprake van zowel Fides Consulting & Communication (1990-1996) als van Fides Consulting Group. Van geen van beide vennootschappen is echter een spoor terug te vinden in het staatsblad of in financiële databanken zoals Van Hecke en Graydon. Het enige echt retraceerbare bedrijf is Fides Consulting bvba. De Saeger pakte in het verleden ook elders uit met de naam Fides Consulting & Communication. Onder andere in een brochure van Antwerpen Congresbureau uit 2003 wordt hij vermeld als zaakvoerder van dit - vermoedelijk onbestaande - bedrijf. "Fides Consulting & Communication en Fides Consulting Group zijn commerciële benamingen, geen vennootschappen", adus De Saeger.

Filip De Saeger, zoon van een gewezen korpschef van de politie in de Dendermondse deelgemeente Baasrode en broer van een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie, stelt in 'Wie is Wie' tussen 1996 en 2000 CEO geweest te zijn van Prefix Telecom Group. Van deze firma is evenmin enig spoor te vinden. Wel blijkt er in Brussel (Ukkel) een bedrijf met de naam Prefix te bestaan, maar dat handelt in reclame- en relatieartikelen. Filip De Saeger is er onbekend.

Misschien dient de hocus pocus-truc met Prefix Telecom Group gewoonweg om het volgende te camoufleren: van 1996 tot 2001 was Filip De Saeger zaakvoerder van Mobiclub-Mobishop NV. In 'Wie is Wie in Vlaanderen' vermeldt De Saeger wel dat hij gedelegeerd bestuurder was van Mobishop, maar doet dat in de subrubriek 'mandaten'. Zo verhult hij zijn operationele betrokkenheid bij Mobishop. Het bedrijf, dat hij zelf oprichtte op 19/10/1996, werd in faillissement verklaard (eerste vonnis) op 18/1/2001. Het faillissement werd gesloten bij vereffening op 21/12/2004. Klik hier (Pdf-file) voor de info in het staatsblad van 28/12/2004 over deze vereffening. Vandaag bazuint De Saeger rond dat het toenmalige faillissement van Mobiclub-Mobishop het gevolg was van "een oplichting door Nederlanders". De curator van dat faillissement is echter formeel: "in het faillissementsdossier is daar niets over terug te vinden". Voor zover als bekend is er nadien over deze vermeende oplichting door De Saeger ook nooit een klacht ingediend. In het faillissementsdossier valt wèl te lezen dat er bij Mobishop-Mobiclub inbreuken zijn vastgesteld tegen de sociale wetgeving. Daarvoor is Filip De Saeger, als zaakvoerder, in oktober 2004 trouwens (in beroep) veroordeeld door de correctionele rechtbank van Antwerpen.

Er staan nog wel meer onvindbare en dus wellicht onbestaande bedrijven in zijn biografie in de 'Wie is wie'. Zo is er met de beste wil van de wereld ook nergens iets terug te vinden van Double Your Health Consultants. Naar eigen zeggen was De Saeger er zaakvoerder in 1997-1998. Ook PromaxX Investments en Powercom Belgium, waar hij beweert een beheersmandaat uit te oefenen (althans in november 2002, het tijdstip waarop de informatie aan de 'Wie is wie' is bezorgd), zijn totaal onbekend/onvindbaar. PromaxX daarentegen bestaat wel, maar is net als Prefix een bedrijf in reclame- en relatieartikelen. Men heeft er evenmin ooit van Filip De Saeger gehoord. Bij Powercom (zonder 'Belgium' dus), een firma in elektro-materialen, is de naam Filip De Saeger eveneens onbekend.

En dan is er ook nog zijn directeurschap bij OptimaxX (sinds 2000). Strikt gezien klopt dat, al was het maar omdat de Vennootschap Onder Firma (VOF) OptimaxX op 23/3/2000 door Filip De Saeger zelf opgericht werd. Sindsdien heeft het bedrijf nooit een balans ingediend, wat strafbaar is. OptimaxX is officieel (volgens het staatsblad) nog altijd gehuisvest Luitenant Lippenslaan 52 te Borgerhout (het zelfde adres als waar destijds de maatschappelijke zetel van Mobiclub-Mobishop gevestigd was), terwijl op de eigen website (www.optimaxx.be) als enig adres Veldkant 33 BB wordt opgegeven. Op dat laatste adres houdt ook Fides Consulting kantoor. Op de webstek van OptimaxX wordt nog altijd melding gemaakt van een samenwerking met software-ontwikkelaar Asyst. Die houdt eigenlijk enkel in dat indien OptimaxX een sortwarpakket verkoopt, het dat op zijn beurt bij Asyst moet inkopen waarmee de relatie gebrouilleerd is. OptimaxX biedt een softwareprogramma voor verzekeringsmakelaars aan dat ontwikkeld werd door Asyst. "Maar het heeft er sinds onze scheiding, nog nooit een verkocht", stelt Dirk Verscharen van Asyst. In het verleden werd Asyst als onderdeel van de Fides-groep voorgesteld (onder andere op de Fides-website). Filip De Saeger beweerde er trouwens aandeelhouder van te zijn. Dat was echter nooit het geval. (De Saeger stelde/stelt in nog andere bedrijven te participeren, maar dat was/is evenmin het geval - zie Over Fides Consulting.) In oktober 2005 verliet Asyst plots de kantoren van Fides en verbrak er elke band mee. Beide voormalige partners spreken vandaag nog enkel via hun respectievelijke advocaten met elkaar. Asyst-zaakvoerder Dirk Verscharen heeft recentelijk een klacht met burgerlijke partijstelling bij het parket neergelegd tegen Fides Consulting wegens onder meer valsheid in geschriften, oplichting en schending van het briefgeheim. Met een eis tot schadeloosstelling van 50.000 euro. Of er later ook een dagvaarding volgt voor de handelsrechtbank met betrekking tot openstaande facturen voor de totale som van 50.000 euro is afhankelijk van de afloop van zijn klacht. (Hij is verre van de enige die Fides Consulting moet dagvaarden om betaling te bekomen van openstaande facturen - zie Over Fides Consulting.)

Een search op het internet releveert ook volgende leuke weetjes over Filip De Saeger (deze info is enkel nog in het cache-geheugen van Google te vinden. Scoll tot de geel- gemarkeerde naam ' Filip De Saeger').

- Filip De Saeger haalt in een lezersbrief op de website van Het Laatste Nieuws wein

31/3/2006 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde