HRM Net bvba en de website hrm.net

De Saeger is van plan om van hrm.net, samen met bizinet.be, het speerpunt te maken van de marketing- en webstrategie van Fides Consulting.

Omwille van het vertrek van uw dienaar is het verzekeren van de operationele continuïteit, onder meer op het vlak van publicaties echter niet evident. Ook het behouden van de eigenheid en kwaliteit van de diverse uitgaven (zoals van het e-zine HRM Focus en de Pdf-publicaties HRM Report en HRM Sector Scan) schijnt voor problemen te zorgen

De laatste HRM Focus verscheen ruim anderhalve maand geleden. Het is een veertiendaagse publicatie en er werden dus al drie edities niet gemaakt/verzonden. Ook een gepland nummer van HRM Report is niet verschenen. Dit alles kan mogelijks schadeclaims van adverteerders als gevolg hebben.

Het enige waartoe de nieuwe eigenaar/équipe al die tijd in staat was, is het online brengen van enkel tenenkrullende 'artikels'. Die hebben zo veel gemeen met journalistiek als roken met gezondheid. Doorgaans betreft het persberichten die men zonder meer overnam (copy & paste). Gedaan dus met de exclusieve, niet elders gepubliceerde, zelf achterhaalde informatie - zowat het handelsmerk van hrm.net in het verleden. Een van de recente 'artikels' dropte men in de rubriek 'Inside', hoewel het inside-gehalte van het stukje nihil is. Om maar te zeggen: gestuntel troef. En uit pure noodzaak - het afhaken van de vaste 'bloggers' - zag hrm.net zich verplicht te stoppen met het publiceren van weblogs. Officieel heet het (op de website), krom verwoord, als volgt: "Om het professioneel niveau op te waarderen, verschijnen vanaf heden geen weblogs meer." (In het stuntelige koeterwaals waartoe men blijkbaar slechts in staat is, luidt het zo: "Afin de revaloriser le niveau professionnel du site, il n'apparaîtront plus de weblogues dès qu'aujourd'hui." (In correct Frans moet dat zijn: Afin de revaloriser le niveau professionnel du site, celui-ci n'accueillera plus désormais de weblogues.)

Maar er is misschien beterschap op komst: men zoekt naarstig naar een nieuwe hoofdredacteur. Die moet tweetalig zijn in woord en geschrift. Dat is erg hoog gegrepen: ik ken geen enkel journalist die in beide landstalen werkt/schrijft. Afwachten welke witte merel of schaap met vijf poten zich zal aanbieden. Ik kan me trouwens geen scribent voor de geest halen met een minimum aan ervaring en deskundigheid (en professionele fierheid) die bij de bvba HRM Net aan de slag zou willen gaan - mede gezien de revelaties over het bedrijf.

Fides Consulting biedt, blijkens zijn jobadvertentie, de toekomstige 'hoofdredacteur' een motiverend verloningspakket en ruime ontwikkelings- & doorgroeimogelijkheden. En ook: toffe, gedreven en succesvolle collega's met een (h)echte en sterke teamspirit. In het licht van wat ondertussen gekend is over het reilen en zeilen van het bedrijf; zou dat echter wel eens lelijk kunnen tegenvallen voor de m/v in kwestie.

Illustratief voor het moeilijke parket waarin HRM Net zit, is het feit dat twee HR-dienstverleners (Groep S en de International Coach Federation Belgium), mede omwille van het gebrek aan garanties inzake continuïteit en het kunnen respecteren van verbintenissen, recentelijk af zagen van commerciële samenwerking in het kader van sponsoring van een congres. Ook verkozen meerdere HR-dienstverleners en bedrijven/organisaties om (alvast tijdelijk) te verzaken aan hun voornemen om een premium partnership of corporate membership aan te gaan of te verlengen.

Toen de website van 20 tot 27 februari plat lag, als gevolg van een noodgedwongen server-mutatie (van de servers van Cronos naar die van Fides Consulting), werd enkel een Nederlandstalig bericht op de thuispagina gepubliceerd. Waar vroeger het logo van Cronos en de vermelding 'powered by' stond, staat nu dat van de Fides-divisie New Media House. Dat is, zoals eerder vermeld, de recentste loot aan de Fides-boom (zie ook hier onder en Over Fides Consulting).

Niet enkel door mijn gerechtelijke stappen met betrekking tot de manier waarop HRM Net volledig in handen van Filip De Saeger kwam, maar ook door de betwisting over de licentie van de domeinnaam hrm.net is er de grootste onduidelijkheid/onzekerheid over de huidige en toekomstige (juridische) situatie van het bedrijf en de website hrm.net.

De domeinnaam hrm.net is, na een klacht van ondergetekende bij Networksolutions (de Amerikaanse 'agent' voor registratie van domeinnamen die eigenaar is van de domeinnaam) en ICANN (de internationale instantie/regulator voor internetaangelegenheden en betwistingen terzake) 'on lock' (een vorm van 'quarantaine') geplaatst door Networksolutions. Daarnaast zijn er ook meerdere betwistingen over diverse aspecten van het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht gerelateerd aan de website en zijn publicaties. Op dat vlak worden er momenteel door de bvba HRM Net onmiskenbare rechten miskend en strafrechtelijke overtredingen gepleegd.

Sedert 5/3/2006 is marketeer Luc Van Oost directeur/uitgever van hrm.net. Van Oost is tevens zaakvoerder van adviesbedrijf Brand Thinking bvba. Dat heeft een samenwerking met Fides Consulting en opereert, samen met NDSD en e-coyote, sinds enige tijd in de markt onder het 'label' New Media House en wordt als divisie van Fides Consulting gepositioneerd. Toen ik, zoals eerder vermeld (zie Over Fides Consulting), Van Oost wees op het feit dat hij op de website als directeur/uitgever vermeld stond, stelde hij daar niet van op de hoogte te zijn. Hij beweert inmiddels De Saeger verzocht te hebben (eigenlijk gesommeerd) om zijn naam van de website te verwijderen. Tot op de dag van vandaag (2/4/2006) echter zonder gevolg.

Sinds 24 februari 2006 is, blijkens een acte neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8/3/2006, Dirk De Creus zaakvoerder van bvba HRM Net. Voor 24/2/2006 werden er door De Saeger en met de juridische verantwoordelijkheid en hopelijk ook het medeweten van De Creus - maar dat is, gezien het wedervaren van Van Oost alles behalve zeker - echter handelingen gepleegd namens de vennootschap. De 'handigheid' om de aanstelling van De Creus te antidateren en effectief te maken met ingang van de buitengewone algemene vergadering van 7/2 is niet enkel erg doorzichtig en betwistbaar, maar vooral niet conform het wetboek van vennootschappen. De openbaarmakingsformaliteiten dienen immers binnen de 15 dagen te gebeuren (art. 68, hoofdstuk II, afdeling 1).

De Creus is de financieel en administratief directeur van Fides Consulting. Deze van Poperinge afkomstige ex student geneeskunde (hij maakte die studie echter nooit af en vatte er ook geen andere aan) werkte van midden de jaren zeventig tot ruim medio de jaren tachtig bij de toenmalige Generale Bank (het huidige Fortis), vooral als adviseur voor KMO-markt. Eerst in Knokke (tot 1983), nadien in Brugge. Zijn overplaatsing naar Brugge, waar hij werkzaam werd in het hoofdkantoor, was een promotie. Maar na een drietal jaar in Brugge stapte hij op bij de bank. "Na een disciplinaire maatregel met bijhorende 'degradatie' omwille van het niet al te nauw nemen van de procedures en het maken van een heuse professionele fout." Hij ging aan de slag als boekhoudkundig bediende bij de papier- en karton recuperatiebedrijven van Romain Goethem: de NV Romain Van Goethem

2/4/2006 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde