Stuntelig mediabeleid ook bij HR-dienstverleners schering en inslag

In toenemende mate is het mediabeleid (lees: het gebrek aan, de stunteligheid van) van bedrijven onderwerp van artikels in de pers. Dat mocht Fluxys tot eigen schande onlangs ervaren na de gasontploffing in Ghislenghien. Zowel in De Standaard als in De Tijd werd het communicatiebeleid van het bedrijf naar zowel het brede publiek als naar de media naar aanleiding van de ramp terecht op de korrel genomen en dit zowel door de redactie als in vrije tribunes. Om maar te zeggen dat, of men het nu graag heeft of niet, bedrijven ook betreffende hun communicatiebeleid in het algemeen en mediabeleid in het bijzonder meer en meer verantwoording moeten afleggen aan de pers (we hebben het over de betere en geëngageerde media - wat niet het zelfde is als 'linkse': zij die kritische vragen stelt en haar rol als 'luis in de pels' ernstig neemt) en bij uitbreiding de samenleving. Bedrijven moeten dat ook doen over tal van andere zaken: commercieel beleid, investeringen, loonpolitiek (in het bijzonder over de remuneratie van het topmanagement), enzovoort. Eigenlijk over alles. Vandaar ook dat de telefonische opmerking die HRM Focus onlangs te horen kreeg van de directeur van een niet onbelangrijk gespecialiseerd werving- en selectiebureau enige verwondering wekt. "Wij hebben toch het recht om te kiezen welk medium we welke informatie bezorgen." Ja, dat mag uiteraard. Alleen moeten de contacten met de media gestoeld zijn op (de wil tot) transparantie en openheid en dient men er voor op te passen dat zijn mediabeleid (veeleer de gemaakte ad hoc keuzes, want van een heus 'beleid' inzake mediarelaties is er doorgaans, ook in het geval van de betrokken w&s-dienstverlener, geen sprake) doeltreffend en niet contraproductief is.

Contraproductief is bijvoorbeeld: indien een bepaald medium een scoop heeft of dreigt te hebben, een ander medium dat niet op vinkenslag zat maar de info eerder toevallig en later vernam, de kans bieden sneller met de primeur (in casu: de aanstelling van een nieuwe medewerker) uit te pakken. Dat is geklungel dat nodeloze irritatie opwekt. Wat had de betrokken HR-speler (die zich, tussen twee haakjes, ook in het verleden nooit onderscheidde door een professioneel en pro-actief mediabeleid) in dit geval moeten doen? Als de bliksem een persbericht opmaken en het aan alle HR-vakmedia bezorgen. Dat was verstandig geweest en had blijk gegeven van kennis over de werking én de gevoeligheden van de media.

Voor nogal wat HR-dienstverleners zou het volgen van een opleiding over het abc van de mediarelaties geen slechte zaak zijn. Meer zelfs: het is hoogst wenselijk. Want dan zouden ze bijvoorbeeld weten dat het 'not done' en onprofessioneel is om bepaalde media uit te sluiten van persberichten of ze niet uit te nodigen op persconferenties of -briefings. De voorbeelden binnen en buiten de HR-wereld (met inbegrip van de politiek) van dergelijke stompzinnige en verwerpelijke aanpak liggen, spijtig genoeg, voor het rapen. Wat natuurlijk wel kan en ook veelvuldig gebeurt (en getuigt van scherp inzicht in de media en in de psychologie van de individuele journalist) is bepaalde media/journalisten zo nu en dan een primeur bezorgen. In de hoop maar zonder garantie dat het medium of de journalist in kwestie ooit eens bereid zal zijn tot een wederdienst. Het uitbouwen van 'tailor made'-relaties met de media, waarbij maximaal wordt rekening gehouden met zowel het redactionele beleid als de interesses en dada's van de journalisten, is verstandig. Dat loont. Al de rest, zoals de blunder van het w&s-bureau waarover we het in het begin hadden, is kortzichtig en contraproductief.

20/8/2004 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde