Sector Scan uitzendwerk: Daoust is de meest onbehouwen communicator (en dikt zijn omzetcijfer aan)

Voor onze Sector Scan over uitzendarbeid en zijn aanbieders - zie www.hrm.net/dossiers - die 14 dagen geleden is verschenen, contacteerden we de 50 grootste uitzendkantoren uit het klassement van de Trends Top 100.000 en 12 van de 72 leden van Federgon - Uitzendarbeid die niet in die Top 50 voorkomen. In totaal zijn er vermoedelijk iets van een 115 uitzendkantoren in ons land (let wel: we bedoelen aanbieders, niet de agentschappen - dat zijn er een duizendtal). De zogenaamde big six (ofte 4% van de markt in aantal), de top-5 van commerciële spelers en het publiek t-interim, zijn samen goed voor 73,5 % van de markt in termen van omzet (2271 miljard euro op een totaal van 3089 miljard euro). 19 aanbieders (waaronder, uiteraard de big six) reageerde op ons verzoek om informatie. Ze deden dat niet zonder moeite, want niet zelden pas na drie mailtjes (de originele mail en twee reminders). Soms was er ook één of meerder telefoontjes nodig om te bekomen wat we nodig hadden. En dat waren heus geen staats- of keukengeheimen. Voor een beetje ernstig bedrijf zou het eigenlijk de evidentie zelf moeten zijn om te verstrekken: wat toelichting over de strategie, zijn sterktes en zwaktes, namen van de belangrijkste klanten en wie men als concurrenten beschouwt, de omzet en het aantal medewerkers. Meestal betreft het trouwens gegevens die publiek zijn, hoewel niet altijd even makkelijk op te kop te tikken. Vandaar onze vraag: om ons werk en tijd te besparen en voor de volledigheid. Maar blijkbaar is het niet voor iedereen even voor de hand liggend om deze info te verstrekken. De mate waarin en snelheid waarop dit gebeurde was nogal sterk wisselvallig.

De fase van informatie-inwinning voor zo'n Sector Scan (ook voor HRM Report of voor elk ander dossier trouwens) is erg leerrijk voor de redactie en uw dienaar. Men doet er tal van indrukken bij op over de openheid/transparantie en organisatorische efficiëntie (waaronder vlotte behandeling van de e-mails) van de marktspelers. Of over het gebrek hier aan. Ook ditmaal was het door de bank genomen een behoorlijk ontluisterende en zelf erg frustrerende ervaring. Bedrijven en de media in dit land: erg vlot loopt de relatie (nog) altijd niet, het is veeleer huilen met de pet op. Van wie niet reageerde heb ik geen hoge pet op. U kan er van denken wat u wilt (bijvoorbeeld dat het ongepast of ronduit pretentieus is) maar het is volgens mij zonder meer oliedom om 1) zo'n kans niet te grijpen om zijn bedrijf en diensten bekend te (kunnen) maken bij een selectief/doelgericht publiek van HR-professionals 2) het risico te lopen dat de lezers en abonnees alsmede de redactie/hoofdredacteur van het in termen van bereik en aantal betalende abonnees/gebruikers belangrijkste HR-vakmedium een negatief imago krijgen van je bedrijf omwille van het gebrek aan wil tot communicatie (in het geval van de redactie: ook wegens het organisatorisch gestuntel om dat tijdig/correct te doen).

Ondertussen is de integrale versie van het dossier al ruim 500 keer gedwonload en de executive summary al meer dan 350 keer.

Dubbele pech voor wie niet inging op ons verzoek om informatie want deze Sector Scan zal in verkorte vorm eveneens verschijnen in de april of mei-editie van het maandblad KMO/PME (oplage: 30.000 exemplaren, waarvan 20.000 in het Nederlands en 10.000 in het Frans). Eigen schuld dikke bult dus voor de 'afwezigen'.

Naar goede, weliswaar de laatste tijd ietwat verwaarloosde traditie*, heb ik ook in het kader van dit dossier de eer en het genoegen om een 'winnaar' uit te roepen wat beunhazerij en gebrek aan elementaire wil tot communicatie en transparantie betreft. Het bedrijf dat met deze betwistbare eer gaat lopen is Daoust, waarvan de topman momenteel voorzitter is van het VBO.

Het hilarische antwoord dat we van Daoust kregen op ons verzoek om informatie luidde als volgt: "Pour des raisons de confidentialité, nous ne préférons pas répondre à votre questionnaire." Was getekend: Jean-Olivier Collinet, HR & Public Relations Officer. En dat werkt dan, als HR- én communicatiemedewerker, bij het bedrijf van de voorzitter van het VBO! Was het niet om te huilen, zou ik er mee lachen. Ik raad die man, die mij voor de rest totaal onbekend is en wiens titel een behoorlijk jonge leeftijd laat vermoeden, een snelcursus aan over het abc van een hedendaags communicatiebeleid en efficiënte persrelaties. En eens een goed gesprek te hebben met zijn 'baas'. Want ik kan me niet inbeelden dat die er dergelijke archaïsche opvattingen over persrelaties en communicatie op na houdt. Ik hou het er dus bij dat het hier om het persoonlijke en weinig doordachte initiatief gaat van een medewerker (een 'ondergeschikkte'), zij het een communication officer- what's in a name. Hebben ze bij Daous echt niemand met wat meer ervaring en gezond verstand die de externe communicatie en de persrelaties kan superviseren en jeugdige strapatsen tijdig kan verhinderen?

Daoust Interim, volgens het Belgisch Staatsblad opgericht in 1983 (vreemd genoeg stelde de firma tot voor kort op zijn website 52 jaar oud te zijn), maakte volgens zijn webstek in 2004 een omzet van 40 miljoen euro. (Hallo meneer de 'communicatieverantwoordelijke': wat u tegen ons als vertrouwelijk omschrijft, staat open en bloot op uw website !). Dat cijfer is verwonderlijk, want volgens de nationale bank zou de omzet vorig jaar 38, 9 miljoen euro bedraagd hebben. In 2003 was dat, nog steeds volgens de nationale bank, 36,5 miljoen euro. Daoust Interim houdt ook de omzet in van Daoust Personnel Services. Dat is de merknaam waaronder men werving- en selectiediensten aanbiedt. En dan is er ook nog Daoust Services (NACE-code 74879, wat staat voor 'overige zakelijke dienstverlening') en eind 2004 slechts één personeelslid telde: namelijk Jean-Claude Daoust zelf vermits het zijn managementvennootschap is. Daoust Services maakte in 2004 een 'omzet' (lees: factureerde dat bedrag aan honoraria) van 166.000 euro, 100.000 euro minder dan het jaar voordien. Normaal dat de baas in 2004 minder factureerde dan in 2003, het bedrijf deed het toen immers ook minder goed dan het jaar voordien.

* De stuntelige communicatie van Groep S, sociaal secretariaat SAP en ADMB

* Sector Scan HR Law: SD Worx, Lawfort, Laga, HDP en Acerta kampioenen op het gebied van communicatie en transparantie, Stibbe grootste blunderaar

Zie ook mijn eerder gepubliceerde opinie-bijdrage Bedrijven en media zijn niet per definitie vijanden maar evenmin bondgenoten

Lees ook :Voka-bestuurder gooit met modder naar Jean-Claude Daoust (Daoust Interim)

8/2/2006 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde