De 'affaire Jorissen' en het vakbondsverzet tegen het Generatiepakt (2)

Mijn eerste weblog over 'affaire Jorissen' en het vakbondsverzet tegen het Generatiepakt' had als gevolg dat sommigen in het ABVV plots het telefoonnummer en/of e-mail adres van hrm.net ontdekten. Niet om me de mantel uit te vegen maar om nog wat extra info en duiding te verstrekken. Kijk, zo heb ik het graag. Dat hrm.net/HRM Focus ook, en trouwens in niet onaardige mate, in vakbondskringen gelezen wordt zal u wellicht duidelijk geworden zijn na de (goedgemikte) publicatie van de 'open brief' van twee toplui van de Algemene Centrale van het ABVV naar aanleiding van het conflict bij AGC Europe (vrije tribune die ongewoon scherp was ten aanzien van Marcel Van Aken en nogal wat ophef veroorzaakte, niet in het minst bij Glaverbel)

Volgens de (geloofwaardige) informatie waarover ik nu beschik blijkt dat het VMO-verleden van Jorissen eigenlijk niet gekend was bij de Waalse CMB-ers en evenmin in het FGTB in het algemeen. De Franstaligen vielen, zo weten mijn bronnen te zeggen, letterlijk uit de lucht toen ze het, via Trends, vernamen.

Een interessante aanvulling op de reeds gekende informatie is dat er de laatste tijd onder de brede CMB-basis, bij het middenkader en zelf de top van het ABVV ongenoegen was over Jorissen. Over zijn eigengereid optreden en zijn voortvarendheid. Gesteld wordt dat hij regelmatig vooruit liep op zijn achterban en soms zelf acties, met inbegrip van stakingen, voorstelde zonder overleg met de vakbondstop. Daardoor dwarsboomde hij nu en dan de strategie van de interprofessionele vakbondstop.

Volgens sommige insiders uit het ABVV moet de 'affaire Jorissen' echter vooral gezien worden als een handig opgezet manoeuvre om de sociale onrust en de strijd tegen het Generatiepakt te 'ontmijnen'. De analyse luidt als volgt: de scherpslijpers uit patronale hoek, die zich vooral in bij VOKA en Unizo en minder bij het VBO situeren (Louis Tobback, oud SP.a-voorzitter en huidig burgemeester van Leuven, had het onlangs in De Morgen over 'de zotten van Voka en Unizo') dachten dat ze elke 'controle' op Jorissen kwijt te zijn, beschouwden hem voortaan als een ongecontroleerd projectiel. In het verleden werd Jorissen door de werkgevers als gematigd en pragmatisch gezien en had hij geprivilegieerde relaties met sommige tenoren. Onder ander met Karel Vinck. Maar de laatste maanden werd Jorissen, nog steeds volgens goedgeplaatste bronnen, onder druk van zijn achterban, verplicht om radicale uitspraken te doen, combatiever te zijn dan hem lief is. Hij bakte, o gruwel, zelf zoete broodje met de Cubaanse metaalbond.

De 'patronale Diehards', dixit een informant, dachten de strijd tegen het generatiepact te kunnen stilleggen door de metaalbonden te verlammen. Vandaar het lek en tevens de toegevingen van de regering aan de Vlaamse metallo's (onder ander op het vlak van de CAO's, die alleen voor de Vlaamse metaalarbeiders gelden - veruit de grootste groep binnen de CMB). Maar desondanks zijn ogenschijnlijke radicalisering van de laatste tijd was Jorissen bereid om het bijgestelde Generatiepakt te aanvaarden. Zij basis echter niet, zij vonden het nog steeds niet te pruimen.

Jorissen is niet ingegaan op de eis van de Franstalige metallo’s om af te treden als voorzitter van de metaalcentrale. Maar hij wordt wel gekortwiekt want mag voortaan alleen nog als woordvoerder optreden van de Vlaamse afdelingen binnen ABVV-metaal. De huidige secretaris-generaal, Michel Maton, wordt de spreekbuis van de Franstalige afdelingen. Die opdeling van de macht geldt als overgangsfase, tot aan een statutaire congres eind maart 2006. Dan ligt de echte splitsing van de centrale in twee aparte (Vlaamse en Waalse) vakbondscentrales op tafel. Of Jorissen dan nog het vertrouwen zal genieten van de Vlamingen, valt af te wachten.

27/11/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde