Achtergronden en bedenkingen bij de heisa over het extreemrechtse verleden van Herwig Jorissen (voorzitter ABVV/FGTB Metaal) en bij het verzet tegen het Generatiepakt

Het stond onopvallend, zelf ietwat weggemoffeld, in Trends van vorige week: de nationale voorzitter van ABVV/FGTB Metaal (de CMB), de 55-jarige Herwig Jorissen, was tussen zijn 17 en 19 jaar lid van het fascistische/neonazistische VMO (Vlaamse Militanten Orde). Let wel: hij was er lid van, niet zo maar een sympathisant. Die racistische organisatie (ze huldigde het white power-beginsel en was tevens zowel islamofoob als antisemitisch) is in de jaren tachtig buiten de wet gesteld wegens vorming van een privé-militie (er was toen nog geen wet tegen het racisme). Daarnaast zijn tal van haar leden veroordeeld wegens gebruik van geweld, onder andere tegenover allochtonen en progressieve/linkse militanten. In zijn jonge jaren was onder meer Vlaamse volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts (Vlaams Belang) lid van de VMO. Een verleden dat hij vandaag niet eens loochent, er zelf fier op is.

Herwig Jorissen komt uit een rechtse Vlaams-nationale familie. Langs moederskant is hij verwant met Wim Jorissen, een ex Volksunie-man (hij was trouwens een van de stichters van de partij) die aan de basis ligt van de oprichting van de VMO als ordedienst annex knokploeg van de toenmalige VU en tevens jarenlang pleitbezorger van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. André Vlerick, de founding father van de gerenommeerde business school die zijn naam draagt en ooit minister van financiën en ondervoorzitter van de toenmalige Kredietbank, de voorloper van de huidige KBC, was het racistische apartheidsregime ook genegen; om maar te zeggen dat niet enkel de malloten van de VMO maar ook heel wat notoire leden van het Vlaamse establishment destijds sympathiseerden het blanke minderheidsregime van Zuid-Afrika.

In een 'Eminent'-portret van Trends-redacteur Guido Muelenaer wordt Jorissen, terloops, geconfronteerd met zijn VMO-verleden. Hij bevestigt het maar maakt er kanttekeningen bij. Zo wijst hij ondermeer op de jeugdige leeftijd waarop hij in extreemrechtse vaarwaters zat, het feit dat die periode amper twee jaar duurde en dat hij uit een radicaal-nationalistisch en bescheiden milieu komt (een landbouwersgezin met tien kinderen).

Amper een dag na het verschijnen van het Trends-artikel werd de onthulling over Jorissen opgepikt door Johan Rasking in De Standaard. De Morgen bracht het nieuws in zijn zaterdageditie en adjunct hoofdredacteur Walter Pauli brengt de affaire Jorissen eveneens ter sprake in de rubriek Tussenstand (die eigenlijk vooral een analyse brengt van de macht van de beroepscentrales binnen de vakbond, ACV én ABVV). Pauli, een erg lucide journalist en zowat het linkse geweten van De Morgen (die niet zelden standpunten inneemt en analyses maakt die haaks staan op die van hoofdredacteur Yves Desmet), stelt, een beetje overdreven, dat in Zuid-Limburg (waar Jorissen en Pauli vandaan komen) "iedereen wist van het radicaal Vlaams-nationale verleden" van de ABVV-topman. Feit is in elk geval dat hij, Pauli dus, er weet van had en niet enkel omwille van zijn Limburgse roots maar omdat hij de laatste weken benaderd werd door diverse personen uit ABVV/FGTB-kringen met smeuïge verhalen over Jorissen (niet slechts over zijn VMO-lidmaatschap maar ook over vermeende financiële malversaties) met de bedoeling om een 'operatie beschadiging' op te zetten. Pauli beslist om dat VMO-verleden niet uit te brengen want vindt het weinig relevant. En na enig onderzoek blijken de verhalen over financiële onregelmatigheden een kwakkel.

Of Trends zich nu al dan niet heeft laten manipuleren, zich voor iemand zijn kar heeft laten spannen, valt niet te achterhalen. Het is niet uitgesloten maar misschien is de werkelijkheid veel banaler. Eens de Trends-redactie beslist heeft (tijdens een redactievergadering) wie in de eerstvolgende 'Eminent' zal geportretteerd worden, gaat de redacteur die het artikel zal schrijven steevast wat rondbellen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft die gesprekpartners, vooral Franstaligen, uit de Metaal-centrale aan de lijn gehad die hem maar al te graag wezen op de geruchten over het VMO-verleden van hun voorzitter. Met het 'lekken' van die informatie hadden ze zo hun eigen agenda: Jorissen in diskrediet brengen, zijn val bewerkstelligen.

Het is een verkeerd te denken dat Jorissen enkel vijanden heeft bij de Franstalige CMB-vleugel. Ook sommige Vlaamse CMB-militanten en delegees, niet zelden uit de invloedssfeer van de PvdA (Partij van de Arbeid, het voormalige Amada), lusten de man rauw. Was hij het immers niet die destijds Amada-vrije provincies beoogde, de vakbond wilde uitkuisen van "Pvda-mollen". De eerste provinciale secretaris die het woord bij de daad voegde, was Karel Gacoms. Gacoms is voorzitter van het ABVV-Vlaams Brabant en federaal secretaris van CMB Noord-Brabant. Dat is opmerkelijk want volgensTrends van 16/8/2001 was Gacoms "in zijn jonge jaren nog lid van de jeugdorganisatie van het extreem-linkse Amada." Hij zette Renault-arbeider Stan Van Hulle uit de syndicale delegatie. "Niet omdat hij PVDA'er was, maar omdat hij de syndicale ordewoorden niet volgde," luidde het in Trends van destijds.

Vooral sinds de acties tegen het Generatiepakt kwam Jorissen in toenemende mate onder vuur te liggen bij de erg militante, sommigen gewagen zelf van de avonturistische, Franstalige provincies binnen de metaalcentrale. Jorissen mag dan wel een van de voormannen zijn in de strijd tegen het Generatiepakt en tevens van de acties tegen het 'verraad' van de SP.a (zoals tijdens het laatste congres van de partij toen de mandatarissen letterlijk en figuurlijk de rug gekeerd werden door protesterende syndicalisten), hij is realistisch en pragmatisch genoeg om te weten dat de vakbonden hoe dan ook ooit een 'eervol compromis' met de regering moeten bereiken over het Generatiepakt. De Franstalige/Waalse militanten van de rode metaalcentrale hangen eerder de harde en compromisloze lijn aan van staking tot de finish, tot de val van de regering (een standpunt die trouwens ook de Vlaamse voorzitter van de textielcentrale van het ABVV, Donald Wittewrongel, wordt ingenomen). Mogelijks heeft hun houding tegenover Jorissen en het Generatiepakt de communautaire splitsing van de CMB tot gevolg. Daarbij is het echter niet duidelijk of dat de bedoeling is dan wel het ongewilde gevolg. Feit is dat dergelijke splitsing voor de adepten van de 'eenheid van de arbeidersstrijd' (al dan niet van Pvda-stekking) niet echt welkom is, eerder vermeden dient te worden. Een heus dilemma dus. De communautaire splitising van de CMB behoorde echter ook zonder de 'affaire Jorissen' tot de mogelijkheid want het onderwerp stond op de agenda van het bijzonder congres van maart 2006. De boedelscheiding werd, zo wist De Standaard te melden, trouwens al maanden in alle stilte voorbereid, met inbegrip van de opmaak van de inventaris van de activa. Misschien heeft de beschadiging van Jorissen enkel een versnelling van splitsing van de CMB als doel (zo niet, zal dat er wellicht toch het gevolg van zijn).

Parenthesis: de PvdA verzweeg in zijn blad Solidair en op zijn website zedig dat Jorissen de aanvoerder was van de actie tijdens het SP.a-congres. Want dat was 'vijand' Jorissen te veel eer aandoen. Die protestactie leverde mooie want sterk symbolisch geladen TV-beelden en de inmiddels alom gekende repliek van Johan Vande Lanotte, volgens bepaalde bronnen tijdens zijn studentenjaren een rader-socialist en aanhanger van het anarcho syndicalisme, op dat "wie de socialisten de rug keert, in werkelijkheid naar rechts kijk" - een online van een stuitende onnozelheid en geen klein beetje beledigend voor de partijloze 'linksen' en Groen!-sympathisanten (in meerderheid toch ook 'progressieven').

De realo's uit de vakbond in het algemeen en het ABVV in het bijzonder vrezen dat zonder compromis er gegarandeerd nog hardere ('hartvochtigere') maatregelen genomen zullen worde

22/11/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde