Jobat en het internet: een moeilijke relatie

De argumenten van Jobat.be om niet langer gebruik te maken van Metriweb/Cim voor de zijn traffic-meting zijn weinig ernstig (zie: Waarom jobat.be (noodgedwongen) cavalier seule speelt op het vlak van traffic-meting). En hebben een groot pour les besoin de la cause-gehalte: verhullen dat men de Lilliputter is van de Vlaamse jobsites (de dwerg van de Franstalige jobsites is Jobstoday). Die weinig benijdenswaardige positie heeft men natuurlijk zelf bewerkstelligd door jarenlang het internet en online rekrutering niet ernstig te nemen. Terwijl 'de concurrentie' (lees: Vacature) dat wel deed en er bijgevolg (aanzienlijk) in investeerde. Daarbij valt niet enkel te denken aan de twee miljoen euro die men veil had voor de overname van JobsCareer (dat men voor de neus van Jobat wegkaapte waarmee JobsCareer al langer in onderhandeling was), maar ook aan de substantiële internetploeg van vacature.com zelf. Jarenlang bestond de internet-equipe van Jobat uit amper 2 personen (lange tijd zelf één). Vandaag zijn er dat vier. Het beleid van Jobat ten aanzien van het internet was er een van koudwatervrees en reactief handelen. Dat is nog maar onlangs veranderd. Want ondanks het wegvallen van de apenstaart in zijn naam als gevolg van de recente restyling is het online-gebeuren wel degelijk geupgrade. De nieuwe website is daar een bewijs van.

Maar er zijn ook tekenen dat men nog steeds niet echt volluit voor het internet gaat, dat de oude gewaden niet (helemaal) zijn afgelegd en dat men nog steeds een dubbelzinnige relatie met het online-gebeuren heeft. Zo valt het gebrek van online-campagne voor de nieuwe jobat-website op, met inbegrip van het kopen van adwords bij Google. (Monster en StepsStone hebben de laatste jaren niet anders gedaan, tot groot succes. Sinds enkele welen is Monster, voor het eerst sinds jaren, opnieuw met een offline-campagne van start gegaan; met name op VT4). Ook ontluisterend is het feit dat Jobat zijn kat stuurde naar het recente internationale congres over online recruitment in Brussel: de aangekondigde spreker kwam niet opdagen en ook in termen van promotie was er van Jobat geen sprake op het event dat men nochtans sponsorde. En tenslotte: wat te denken van het feit dat sinds de ingebruikname van de nieuwe Jobat-website niet langer de redactionele artikels en columns uit het verleden kunnen geraadpleegd worden (dus ook niet columns van Jan Denys). Dat kan sedertdient nog enkel via het cache-geheugen van Google. Ook het archief van wijlen Imediair (de opvolger van Intermediair die een kort leven was beschoren) is trouwens niet langer online. Het getuigt niet enkel van weinig respect voor zijn voormalige journalisten/medewerkers en voor het geschreven woord in het algemeen maar ook van het feit dat die e-koerswijziging nog niet echt is doorgedrongen, dat men er nog niet van doordrongen is. Een euvel dat Jobat, zoals bekend, tot hiertoe zuur is opgebroken.

Maar bon, ik geef Jobat het voordeel van de twijfel over de gemeendheid van zijn (vrij late) e-strategie. De retoriek is er, nu nog de daden. Hoe dan ook is het is afwachten of de recente koerswijziging zich zal vertalen in meer bezoekers en meer jobadvertenties. Hoe jobat.be momenteel scoort wat het aantal jobadvertenties betreft, valt moeilijk te achterhalen. Want in tegenstelling tot wat het geval is bij de andere jobsites is het op jobat.be onmogelijk om een query te doen om het totaal aantal postings te vernemen. "Dat is bewust gedaan" zegt een bron. Bij de VDAB, wiens webstek ook de advertenties van jobat.be bevat en dus weet hoeveel jobs er van jobat.be afkomstig zijn, houdt men echter de lippen stijf op elkaar. "We mogen dat niet vertellen", luidt het. Zoveel is zeker: jobat.be doet er alles aan om niet met de billen bloot te gaat, om transparant en controleerbaar te zijn. Echt nieuw is dat trouwens niet. Nadat HRM News (de voorloper van HRM Focus)/hrm.net in de periode 1999 - 2002 diverse malen uitpakte met confidentiële gegevens afkomstig van de Belgische Unie van Dagbladuitgevers (BVDU) over de omzetten en marktaandelen van Vacature, Jobat, Références en La Libre stopte Jobat met zijn omzetcijfers aan de federatie te communiceren. Wat eigenlijk een maat voor niets was, want HRM Focus/hrm.net publiceerde sindsdien, in zijn Sector Scan over de bureaus voor HR-communicatie, de omzetcijfers van de belangrijkste wervingsmedia . Dat deden we op basis van de balansen ingediend bij de nationale bank. We zullen dat touwens blijven doen, telkens er nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Dat die gegevens op het moment van hun publicatie misschien (sterk) achterhaald zijn door de marktontwikkelingen moet Jobat er maar bij nemen: dat is de prijs voor zijn gebrek aan (of onwil tot) transparantie. De toenmalige BVDU-cijfers waren immers steevast recenter van datum. De meest actuele beschikbare gegevens over de omzetten van de print wervingsmedia hebben betrekking op het jaar 2003. Toen vloeide er 51,9 miljoen euro naar de grote rekruteringsmedia: 16,6 miljoen euro naar Vacature (in het topjaar 2000 rijfde Vacature nog 38,2 miljoen euro binnen), 10,3 miljoen euro naar Job@ (het jaar voordien bedroeg de omzet nog 24,8 miljoen euro) en evenveel naar Références. Roularta Media realiseerde dat jaar, vooral via De Streekkrant, een omzet van 14,4 miljoen euro uit jobadvertenties. De omzet die Vlan uit jobadvertenties haalt, is niet gekend. Over enkele weken, na onze gebruikelijke grondige investigatie, zullen we uitpakken met wat recente facts & figures over de omzetontwikkelingen van zowel de print als de online wervingsmedia.

27/10/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde