Gender management loont

Dat vrouwen minder vaak doorstromen naar hogere functies is niet enkel jammer maar ook dom. Want gender management loont, niet enkel op het vlak van imago en reputatie. Internationaal onderzoek laat immers zien dat vrouwen doorgaans beter leiding geven dan manner. De meest effectieve en volgens direct searchers ook gewenste managementstijl van het moment is transformationeel leiderschap, een motiverende, inspirerende en creativiteit stimulerende manier van leidinggeven. Uit internationaal onderzoek van de Tilburgse personeelwetenschapper Marloes van Engen i.s.m. Northwestern University bleek dat vrouwen daar significant beter in zijn. Mannen prefereren vaker managementstijlen als laissez-faireleiderschap (ook wel gekscherend management by walking away genoemd) en management by exception (ingrijpen bij ongelukken). Uit Van Engens onderzoek blijkt bovendien dat deze twee stijlen minder effectief zijn. Werkgevers zeggen dat managers die het zo bejubelde transformationeel leiderschap toepassen, hun promotiekansen zien groeien; alleen geldt dat doorgaans voor mannen meer dan voor vrouwen. Vrouwen moeten meestal in een spagaat liggen om de top te bereiken. Gedraagt een vrouw in een leidinggevende functie zich mannelijk, bijvoorbeeld door een directieve stijl te hanteren, dan wordt zij negatiever beoordeeld dan mannen die hetzelfde doen. Van Engen komt dit soort processen steeds tegen in organisaties. Zo zocht ze bij een multinational naar de reden waarom jonge vrouwen vaker het bedrijf verlieten. ‘Al gauw bleek dat het juist de mannen waren die als eersten hun werkgever inruilden voor een andere. Wel bleek dat de vrouwen in die organisatie veel trager promotie maakten dan hun mannelijke collega’s, ook als ze fulltime werkten. Om erachter te komen waarom de carričre van de vrouwen zo stagneerde, hielden Van Engen en haar collega’s interviews met werknemers die vertrokken waren en met werknemers die een functie net onder het topniveau hadden bereikt. Wat opviel was dat het tonen van ambitie cruciaal was wilde men als vrouw promotie maken. Tegelijkertijd was het not done er ronduit voor uit te komen dat je ambitieus was. Vrouwen moeten op een indirecte manier laten merken dat ze wilde groeien of in aanmerking wilde komen voor interessante projecten. Maar tegelijkertijd stede de onderzoekster vast dat het bedrijf er eigenlijk van uit ging dat vrouwen‘natuurlijk’ minder ambitie hebben. Zij moeten dus dubbel zo subtiel te werk gaan om promotie te krijgen.
7/9/2004 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde