Bedenkingen bij het Bizz-dossier over 'headhunting'

Het maandblad Bizz brengt in zijn laatste editie een uitvoerig dossier over headhunters: wie zijn ze, waar zitten ze, hoe werken ze en voor wie (het klinkt zo waar als een intro van een reportage van Paul Jambers). Het blijft een raadsel waarom Bizz het steevast over ‘headhunting’ en niet over executive search heeft, wat nochtans de geëigende en algemeen aanvaarde term voor het zoeken naar hogere profielen zonder gebruik te maken van media-adverenties. Wellicht deed men dat omdat ‘headhunting’ sensationeler klinkt en meer uitnodigt om het tijdschrift te kopen. Geen overbodige luxe aangezien de verkoop van Bizz volgens de laatste Cim-cijfers erg achteruit is gegaan (men kan zich ook afvragen of dergelijke aanpak een doeltreffende remedie is voor de tanende verkoop, maar soit). Bizz moet het in tegenstelling tot Trends/Tendances, Knack en Le Vif vooral hebben van de losse (en impulsieve) verkoop in de krantenwinkel. (Dit maakt het blad voor de uitgever trouwens behoorlijk duur want het moet meer en vooral regelmatiger, om niet te zeggen continu, marktingondersteuning krijgen; maar dit volledig terzijde).

Bizz publicert van 95 een infofiche. Daar in staan, min of meer standaard, een aantal gegevens : de specialisatie van het kantoor, de profielen waarnaar men zoekt, het aantal consulenten in België, aantal opdrachten in 2004, minimumsalaris van de vacature en de namen van een aantal grote klanten. Niet iedereen verstrekte de redactie van Bizz echter alle gevraagde info, niet alle fiches zijn volledig. Voor de samenstelling van zijn dossier baseerde Bizz zich op de ledenlijst van de divisie ‘werving & selectie’ van Federgon en op het jaarboek 'Het rekruteringswezen in België’ (dat kan u, als abonnee op HRM Focus, met een reductie van 15 % bestellen op www.hrm.net/hma).

Federgon Werving & selectie telt 109 leden. Niet alle werving & selectiekantoren zijn lid van de federatie. De Vlaamse Gemeenschap erkent momenteel niet minder dan 680 bureaus voor private arbeidsbemiddeling (werving, selectie en executive search). Wie precies daar van aan executive search doet, is moeilijk te zeggen en de informatie op de webstek van de Federgon biedt geen uitsluitsel want niet alle leden doen aangifte van hun werkterrein. (Een tip voor het bestuur en de communicatiedienst van de federatie: maak van het aanvullen en stroomlijnen van die informatie eens werk aub.) Het jaarboek 'Het rekruteringswezen in België' vermeldt 135 kantoren die diensten leveren op gebied van executive search.

Een aantal belangrijke spelers ontbreken in het Bizz-dossier. Zo staat bijvoorbeeld GITP niet onder de rubriek Executive Search van het jaarboek, maar geeft op de Federgon-website wel degelijk aan op dit terrein werkzaam te zijn. Een ander voorbeeld is Mercuri Urval, maar dan met zijn divisie Executive Partnership. Mercuri beweert zowel in het jaarboek als op de Federgon-website aan executive search te doen. Maar er ontbreken in het Bizz-dossier ook nog andere kantoren die in het jaarboek en/of op de website van Federgon beweren aan executive search te doen. Dat is o.a. het geval voor Add Value, Altedia Druout (dat sinds kort deel uitmaakt van Adecco) en Fiers & De Mey (alhoewel diens Brusselse 'tak', The Future Alliance, wel opgenomen is).

Naar de reden waarom deze kantoren ontbreken, heeft men het raden: zijn ze niet aangeschreven of hebben ze niet gereageerd? Uit eigen ervaring (bijvoorbeeld in het kader van de samenstelling van onze Sector Scans of HRM Reports) weet ik dat sommige dienstverleners er slordig hun e-mails 'managen'. Overigens niet enkel zij want in het algemeen laat de stiptheid en efficiëntie waarmee HRM-ers omspringen met e-mails echt te wensen over. Niet, erg laat en/of weinig adequaat reageren op mail lijkt meer en meer de regel dan de uitzondering te worden in de HR-wereld. Met telkens het flauwe excuus: een combinatie van veel werk en veel mails. Mijn antwoord hierop: moderne ondernemingen en eigentijdse managers moeten vlot en efficiënt hun e-mails kunnen 'beheersen', daar zijn trouwens technieken en tools voor. Maar organisatietalent is niet meteen de grootste kwaliteit van de gemiddelde HRM-er en een early adaptor of heavy user van informaticatechnologie is hij/zij doorgaans ook niet. Maar ze zullen (moeten) veranderen. Change or perish, zoals dat heet.

De 95 kantoren die gunstig reageerden op de enquête (vooral via e-mail, soms ook via de telefoon) zijn niet allemaal even transparant. Er zijn er nogal wat die het vertikken aangifte te doen van bijvoorbeeld het aantal consulenten, opdrachten en klanten. Zij dwalen, geven blijk van totaal verouderde (anachronistische) opvattingen over openheid, communicatie, mediarelaties en zaken doen in het algemeen. Van sommige kleine(re) bureaus kan men dat nog begrijpen, hoewel niet goedpraten. Ronduit hilarisch is dat één van de grotere spelers in de markt, waarvan de directeur ook voorzitter is van de divisie 'werving & selectie' van Federgon, ook lijdt aan een gebrek aan transparantie. Ik heb het over Robert Walters (zie ook: Robert Walters met “Walters Interim” nu ook werkzaam op uitzendvlak). Een voorzitter van een vakvereniging zou het goede voorbeeld moeten geven, heeft een voorbeeldfunctie. In deze materie - openheid en transparantie - is dat dus hoegenaamd niet het geval.

9/10/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde