Equality en gender management als onderdeel van het diversiteitmanagement

In haar Opinie-artikel over diversiteitbeleid in deze editie van HRM Focus heeft Cécile Verheyen, HR-directeur bij Volvo Europa Truck (en volgens een onderzoek van Trends een van de twee vrouwelijke HR-directors in dit land die lid is van het directiecomité – de andere is Michèle Gilot van Glaverbel), hanteert terecht een brede definitie van verscheidenheid. Gender management ziet ze, samen met bijvoorbeeld leeftijdsbewust personeelsbeleid en gelijke kansen-beleid voor allochtonen, als een onderdeel van het diversiteitmanagement.

Dat een genderbeleid met al zijn verschillende aspecten geen overbodige luxe is, wordt door tal van cijfergegevens aangetoond. Zo is er niet enkel het lage procentuele aandeel van vrouwen binnen het management, maar ook nog de loonkloof tussen beide seksen. Volgens het recente groenboek van de Europese Commissie (ook te downloaden op de Topics-pagina over diversiteit- en gendermanagement) is het loonverschil tussen mannen en vrouwen in de EU gemiddeld nog steeds 16 %. In ons land is het wel een stukje minder groot (afhankelijk van de bron en de gehanteerde onderzoeksmethodologie 7 tot 11 procent), maar elk verschil – hoe klein ook – is te verwerpen want discriminerend. En bovendien is het in geen enkel opzicht, moreel/ethisch en evenmin op basis van harde en objectieve criteria als productiviteit of toegevoegde waarde, te verantwoorden.

Dat er dus werk aan de HR-winkel is inzake volledige gelijkheid tussen man en vrouw is duidelijk en zal wel door niemand - een paar conservatieve geesten en verstokte macho’s of seksisten niet te na gesproken - ontkent worden. Evenmin valt het tegen te spreken dat sommige bedrijven echt werk maken van hun diversiteitbeleid, meer bepaald naar vrouwen toe. Daartegenover staat dan weer dat er nog veel (te veel) ondernemingen zijn die dat niet doen. Niet naar vrouwen toen en ook niet naar andere doelgroepen zoals 50-plussers of allochtonen. De schandalige hoge werkloosheid onder de allochtonen (die bijna dubbel zo hoog is als onder autochtonen), zelf onder diegenen met onmiskenbare competenties (technische en andere), illustreert op pijnlijke wijze dat er sprake is van systematische en structurele 'uitsluiting' en discriminatie van migranten op de arbeidsmarkt. In dat verband opperde vice minister Johan Vande Lanotte, nochtans een weinig ideologisch bevlogen socialist (eerder een pragmaticus), onlangs dat wat hem betreft de denkpiste van de opgelegde quota's niet langer taboe is. U bent gewaarschuwd!

10/9/2004 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde