Samenwerking en kruisparticipatie MRH en 3MI: achtergronden en kanttekeningen

Als illustratie van het culturele verschil tussen het noorden en het zuiden van België ofte de Nederlandstaligen en Franstaligen en hun respectievelijke pers met inbegrip van hun HR-vakpers kon het tellen: terwijl 3MI (de uitgever van HR Square) uitvoerige details verstrekte over zijn deal met MRH (uitgever RH Tribune) en bovendien HRM Focus probleemloos voorzag van extra informatie, was de berichtgeving in het e-zine van RH tribune. over de samenwerking met 3MI/HR Square erg beknopt en weigerde men bijkomende toelichting en info. Deze verschillen in communicatiestijl geven ook aan dat de door MRH en 3MI geclaimde redactionele autonomie en de regionale of zelf particularistische aanpak op zowel redactioneel als bedrijfsmatig vlak geen ijdele woorden zijn. Dit staat haaks op het model van HRMagazine, waarbij is gekozen voor een sterk centraal aangestuurde werkwijze: één bedrijf dat - niet onbelangrijk - bovendien in Vlaanderen gevestigd is en twee taaledities van eenzelfde magazine met eenzelfde nationale titel uitgeeft. De Franstalige editie van HRMagazine is weliswaar geen zuivere doorslag van de Nederlandstalige maar bevat eigen specifieke accenten. De combinatie MRH/3MI koos voor een decentrale aanpak en een alliantie waarbij de twee samenwerkende bedrijven autonoom blijven en participeren in elkaars kapitaal. Voor de Franstalige lezers die van MRH zelf maar beknopte info kreeg, herhalen we de details van het akkoord. MRH verwerft 46 % van de aandelen van 3MI door de overname van de participaties van medeoprichters Jo Mattelé (10 %) en Stefan Van Nieuwenhove (26 %) en door aankoop van 10 % van de aandelen van 3MI-oprichter Jos Gavel, die zelf 54 % van de aandelen houdt. Jos Gavel verwerft langs zijn kant 25 % van de aandelen van MRH.

Na twee eerdere mislukte gespreks- en onderhandelingsrondes hebben beide bedrijven dan toch de handen in elkaar geslagen, zonder evenwel helemaal één te worden. Het leidt geen twijfel dat het hier een 'mariage de raison' betreft en dat Jos Gavel verkoos om de nieuwe eigenaars van MRH de hand te reiken dan wel zich te storten in een concurrentieslag met een onbekende uitkomst. RH tribune is sinds oktober van vorig jaar in nieuwe handen (zie: De mensen achter en de vermoedelijke prijs voor de overname van MRH). Vrij snel na de overname kondigden de nieuwe eigenaars aan de Nederlandstalige markt te willen betreden. Later werd bekend dat dit in september 2005 zal gebeuren. De Nieuwe Media Groep (NMG), de uitgever van HRMagazine, voerde eveneens gesprekken voor de overname van RH tribune. Maar na een kosten-batenanalyse besloot NMG om op eigen kracht de Franstalige markt te betreden en lanceerde HRMagazine 'francophone' vorige maand. NMG was dus zijn concurrent voor. Ondertussen had MRH achterhaald dat een derde Nederlandstalige HR-vakblad wellicht te veel van het goede en op termijn onleefbaar zou zijn en koos voor een pragmatische oplossing: terug gesprekken aanknopen met 3MI. Dat lag delicaat, want eerder was 3MI ook in de running voor de overname van MRH. Dat uiteindelijk zowel NMG als 3MI naast het net viste en het trio Massart-Erhard-Poskin het amper rendabele blad en het niet onaardig winstgevende jaarlijkse congres inlijfden, had zowel te maken met de betere culturele 'fit' tussen Jo Mattelé en Massart-Erhard-Poskin dan met het gegeven dat deze Franstalige entrepreneurs - actief als dienstverleners op het vlak van bedrijfscommunicatie - bereid waren om aanzienlijk meer en volgens de uiteindelijke 'verliezers' NMG en 3MI veel te veel geld op de tafel te gooien.

Of er in Vlaanderen inderdaad behoefte is aan en plaats voor een tweede HR-vakblad zal de toekomst moeten uitmaken en zal van verschillende factoren afhangen zoals de mate waarin het blad zich duidelijk(er) kan onderscheiden en meerwaarde biedt ten opzichte van marktleider HRMagazine, de commerciële slagkracht in reclameacquisitie en abonneewerving en financiële ruggengraat en rentabiliteit. Het zelfde geldt voor het Franstalige landsgedeelte.

Niemand kan de uitkomst van de concurrentieslag voorspellen. HRM Net is niet bang van wat extra mededinging en dynamisme op de markt. Door onze unieke positionering op het gebied van producten, distributiewijze, redactionele aanpak, marktbenadering, commercieel beleid en - last but not least - specifieke organisatievorm waaronder de vergaande informatisering, bewijzen we al sinds 1998 een levensvatbare 'outsider' te zijn, soms de 'prettige stoorzender' of 'luis in de pels', maar vooral een andersoortige, unieke marktspeler. Een duopolie is immers even onwenselijk en zelfs nefast dan een monopolie. De markt heeft alle baat bij een gedifferentieerd, pluralistisch aanbod van HR-vakmedia.

De behoefte aan dissonante informatie en onderzoeksjournalistiek is immers reëel, ook op HR-vlak. En wie anders dan HRM Net/HRM Focus blinkt daar in uit? Wie anders dan HRM Net/HRM Focus zou de lichtjes misleidende informatie doorprikken die RH Tribune en HR Square vorige week de wereld instuurden naar aanleiding van hun samenwerking? Want de bewering dat de combinatie gestalte geeft aan 'een nieuwe leader' of 'het sterkste HR-vakmedium', verdient toch enige kanttekening. Op basis van het aantal abonnees is die claim ronduit onjuist. Het gedrukte medium met het grootste aantal abonnees is immers HRMagazine. Het e-zine met het grootste en het meest betrouwbare aantal abonnees is HRM Focus. De website hrm.net is tevens het HR-vakmedium met wellicht het grootste en in elk geval het meest betrouwbare - want als enige ooit gecontroleerde - bereik. Van de printmedia op HR-vlak bestaan er geen onafhankelijke en geloofwaardige bereikcijfers.

Volgens het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) kende HRMagazine NL in 2004 een gemiddelde oplage van 3.073 exemplaren waarvan er 2.935 daadwerkelijk werden verspreid. Eind 2004 telde het blad, volgens het CIM, 1.829 abonnees (het jaar voordien waren er dat 1.871). Op zijn website stelt de uitgever dat vandaag 2/3de van de oplage of zo'n 2.000 exemplaren naar abonnees gaat. Dit cijfer is echter niet officieel. Het Franstalige HRMagazine is nog te recent op de markt om over CIM-cijfers te kunnen beschikken. Maar volgens de uitgever wordt het op 2.000 exemplaren gedrukt. HR Update, het e-zine van HRMagazine, telt vandaag 6.318 Nederlandstalige en 534 Franstalige abonnees. De website hrmagazine.be wordt wekelijks door 1900 unieke bezoekers bezocht. De traffic van hrupdate.be is onbekend. De uitgever vindt dit trouwens irrelevant want hij 'verkoopt' naar eigen zeggen aan de adverteerders het aantal abonnees op het e-zine, geen bezoekers aan de website. Dit is een opmerkelijke redenering gezien de abonnees dienen door te klikken naar de on line-versie van de artikels om ze te kunnen lezen en deze on line-versie banners bevat die niet in de e-mailversie staan.

HR Square is na drie jaar nog steeds niet CIM-gecontroleerd maar zou dat naar verluidt overwegen. Naar eigen zeggen telt het blad 720 abonnees. De eveneens zelf gedeclareerde oplage bedraagt 3.200 exemplaren. Het e-zine HR Square De week telt 3.300 abonnees. De website hrsquare.be wordt gemiddeld door 2700 bezoekers per week aangedaan.

RH tribune. is ondanks zijn zevenjarig bestaan ook nog niet CIM-gecontroleerd, maar zou dat naar verluidt eindelijk overwegen. Het blad telt 700 tot 800 betalende abonnees. De oplage bedraagt 3.000 stuks. Op het e-zine zijn 2.500 HR-professionals geabonneerd. Het aantal bezoekers aan de website is onbekend.

De enige cijfers waarvan zekerheid bestaat zijn de oplage, de verspreiding en het aantal abonnees van HRMagazine (Nederlandstalige editie). Bij nogal wat andere gegevens kunnen en moeten kanttekeningen gemaakt, niet in het minst bij het aantal abonnees op het e-zine. Zo

24/5/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde