Doen Nederlandse HR-professionals het zo veel beter dan Vlaamse of Belgische?

Het Inside-artikel ‘Nederlandse HR-professionals lezen veel meer vakpublicaties en gaan meer naar congressen en beurzen’ bevat feiten en cijfers die aangeven dat Nederlandse HR-professionals in veel grotere mate dan de Belgsiche of Vlaamse van vakinformatie gebruik maken. De hamvraag is echter: leidt dat ook tot een beter HR-beleid en, bij uitbreiding tot meer performante organisaties? Let wel, ik beschouw rentabiliteit niet als enige en eigenlijk niet eens als het belangrijkste criterium van een performante organisatie. Voor de overheids- en non-profitsector is het niet eens een criterium. Organisatorische en procesmatige performantie, die makkelijk te meten en te benchmarken is, is veeleer een middel tot en voorwaarde voor rentabiliteit. En die winstgevendheid is er nodig (dit om de kritiek te pareren dat ik een naïeve dromer of een crypto-communist zou zijn), maar ze moet billijk zijn: niet excessief maar in verhouding tot de ingebrachte middelen en in lijn met de betere presteerders uit de sector en hoe dan ook nooit hoger dan een bepaald percentage ten opzichte van de investeringen. Wat hoger is dient mijn inziens terug te keren naar de medewerkers en de samenleving, dat laatste via fiscale weg.

In zijn reactie op mijn weblog 'De échte inhalige varkens' maakt een Nederlandse HRM-er, consultant op het vlak van compensations & benerfits, de ietwat vilaine maar niet helemaal onterechte opmerking dat er eigenlijk nauwelijks nog grote Belgische bedrijven op wereldschaal succesvol zijn. Elders dien ik hem uitgebreid van antwoord, maar hier volstaat de vaststelling dat er inderdaad veel meer Nederlandse bedrijven wereldspelers zijn. Daarmee is niet gezegd dat de Nederlandse economie en samenleving het zo veel beter doet dan de Belgische. Het tegendeel is waar. Maar dat betekent dan weer niet dat de Nederlandse HR-professionals het slechter doen dan de Belgische of Vlaamse. Die relatie zit iets complexer in elkaar.

Als iemand weet heeft van een onderzoek naar de gelijkenissen en verschillen maar ook performantie op het gebied van HRM tussen Nederland en Vlaanderen en België en eventueel ook tussen Vlaanderen/België en Frankrijk, verneem ik dat graag. Het zou me trouwens ook interesseren kennis te nemen van mogelijk onderzoek over het verschil in HR-beleid en-kwaliteit tussen Vlaanderen en Franstalig België. Zelf heb ik daar ideeën over die ik bij gelegenheid zal uitwerken. Behalve studies over dit laatste signaleren, kan u me ook altijd uw persoonlijke opvattingen of ervaringen bezorgen.

Wat ik wel weet is dat er studies bestaan die een verband leggen tussen de professionele performantie en de mate waarin men kennis neemt van de vakliteratuur, vooral de academisch getinte (bijvoorbeeld: Terpstra, D.E. & Rozell, E.J. (1997), ‘Sources of human resource information and the link to organizational profitability’, Journal of Applied Behavioral Science, 33, 66-83.)

21/6/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde