Stellingen over billijke verloning, behoorlijke rentabiliteit en noodzakelijk herverdeling van de rijkdom

De Nederlandse HR-professional Bas van de Haterd, consultant op het vlak van compensations & benefits, reageerde om mijn weblog over 'de échte inhalige varkens'. Waarmee bedoelt wordt: niet de wanstaltig overbetaalde CEO's maar aandeelhouders die ROI's incaseren van 100% en meer. Bas publiceerde zijn reactie aanvankelijk op HRlog, later op hrm.net. HRlog is een Nederlandse weblog over HR die hij samen met twee kompanen onderhoudt.

Bas ziet in mijn pleidooi voor wat meer terughoudendheid - noem het van mijn part billijkheid, ethiek of minder graaigedrag - onder de aandeelhouders een bewijs dat wij Belgen kleinzielig zijn, gekant tegen succes. Dat hij zou denken dat de schrijver van de initiële weblog, uw dienaar dus, dat zou zijn…tot daar aan toe. Niets is echter minder waar, maar kom. Maar dat hij op basis van de opvattingen van één Belg, ondergetekende, gaat veralgemenen is natuurlijk niet netjes. En niet erg verstandig. Was ik in een kwaadaardige bui, dan zou ik stellen dat het een voorbeeld is van onzinnelijk denken, aangetast door de kanker van de racistische veralgemening en gemeenplaats. Maar ik ben goedgeluimd vandaag, en houd het bij 'niet netjes' en 'niet slim'.

Om elk misverstand te vermijden: ik ben geen (dogmatisch/ideologische) ultra-egalitarist, ben voor een gezonde en rechtvaardige rentabiliteit en loonspan. Maar ook voor een maximale, maar tevens billijke, herverdeling van de maatschappelijke rijkdom - waarbij er natuurlijk eerst rijkdom moet gecreëerd worden. Maar in de eerste plaats ben ik een voorstander van het geven van optimale kansen, voor/aan iedereen. Kansen om een decent, ja zelfs comfortabel, leven te leiden. Het kan, er is genoeg maatschappelijke rijkdom daarvoor. De samenleving, en bij uitbreiding de wereld, kan het zich veroorloven. Ik ben momenteel het Lugano Rapport aan het lezen van Attac-activiste Susan Georges. Het boek bulkt van de voorbeelden die zulk aantonen.

Een gemiddelde ROI van 10% lijkt me correct. Meer is meestal/altijd ten koste van de consument, de medewerkers, de ethiek/eerlijkheid en/of de samenleving. Een loonspan van 1 tot maximum 20 lijkt me ook voldoende. Dat is trouwens meer dan de huidige gemiddeld loonspan in België. Die bedraagt volgens Hay 1 tot 15. Maar in deze zeggen gemiddelden niets, of althans zeer weinig. Volgens een recent onderzoek van Trends verdient een CEO van een Bel 20-bedrijf gemiddeld net geen 1 miljoen euro. Maar er zijn uitschieters tot een dikke 2 miljoen euro (de topman van Inbev, Fortis en GBL). Uit een bevraging door het zakenblad van 545 gedelegeerd bestuurders, algemeen directeurs en bedrijfsleiders blijkt dat die een jaarsalaris van 800.000 euro het maximum vinden. De gemiddelde general manager in dit land vindt dus dat de toplui van de Bel 20-bedrijven te veel verdient. Maar ze vinden dus ook dat een loonspan van pakweg om en bij de 1 tot 40 aanvaardbaar is. Zij dwalen, ik deel hun mening niet en notoire management-denkens (o.a. Charles Handy) evenmin. Dergelijke loonspanning is niet aanvaardbaar omdat ze op geen enkele feitelijke basis steunt noch kan gerechtvaardigd worden. En zelf indien dat kon, zou ik het om ethische een tal van andere redenen (o.m. de noodzaak van herverdeling van de rijkdom en omdat het ronduit belachelijk is om boven een bepaald niveau van comfort te leven - te willen leven: genoeg is immers genoeg) ook nog verwerpelijk vinden.

Over de problematiek van billijke verloning, corporate goverance en de rol van HRM hierin zijn er tal van interessante bijdragen verschenen in de opinierubriek van hrm.net (www.hrm.net/opinions), ook uw dienaar deed zijn duid in het zakje.

- Beloningen voor de top onder vuur. Wat doet HRM? (Louis de Vries & Marco de la Rambelje, HR-services-groep PricewaterhouseCoopers Nederland)

Met de reactie van Ivan De Witte (De Witte & Morel) & Dirk Verly (Vice-President Human Resources & General Services Picanol Group)

- Managers zullen het niet uit zichzelf doen (Paul De Grauwe, Universiteit Leuven en Corgo)

- HR op de Raad Van Bestuur (Toon Decloedt, Corgo)

- Meer billijkheid en transparantie bij verloning CEO's en bestuurders (Marc Ernst, HRM Net)

Op twee punten moet ik Bas van de Haterd echter gelijk geven: 1) als werknemers meer geld willen, moeten ze daarvoor vechten. Inderdaad beste Bas, spijtig genoeg zijn er te weinig 'verlichte' kapitalisten: kapitalisten die inzien dat het anders moet, dat grotere sociale rechtvaardigheid wenselijk is - al was het maar uit puur eigenbelang : om het systeem waarvan ze zelf profiteren niet naar de haaien te helpen. 2) Nederland kent veel meer grote en succesvolle bedrijven dan België. Ik heb het eens opgezocht, in de European 500-ranking van de Financial Times.

21/6/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde