De stuntelige communicatie van Groep S, sociaal secretariaat SAP en ADMB

Voor onze sectorscan over de sociale secretariaten (zie www.hrm.net/dossiers) schreef HRM Net 38 sociale secretariaten aan via e-mail. De meeste zijn lid van de Unie van Zelfstandige Secretariaten. Op één na vulde de top10 sociale secretariaten welwillend maar niet altijd even volledig de bondige infofiche in. In totaal reageerden 12 sociale secretariaten tijdig op ons verzoek om informatie. Achteraf was er nog eentje, het middelgrote CEPA uit Antwerpen (220 medewerkers, 650 bedrijven als klant waaronder DHL International, Hesse-Noord Natie, P&O, Euronext, Hoge Raad Voor De Diamant, DFDS, Naviga-Mauretus en Swissport, verzorgt de loonberekeningen van 220.000 werknemers), dat ons zijn ingevulde infofiche bezorgde. Dit was weliswaar te laat om nog rekening mee te kunnen houden in ons dossier.

De twaalf sociale secretariaten die tijdig antwoordden, verzorgen de loonberekeningen van 194.000 bedrijven (ofte 98 procent van het aantal RSZ-plichtige bedrijven in 2002) en 2,4 miljoen werknemers. Dat percentage leidt echter tot enige argwaan, want het is veel hoger dan het algemeen aanvaarde percentage (87 procent) van bedrijven dat op dit moment op een sociaal secretariaat beroep doet. Het valt bijgevolg niet uit te sluiten dat sommige spelers de cijfers die ze aan HRM Net bezorgden, ietwat opsmukten. Wat er ook van zij, het is bemoedigend vast te stellen dat de meerderheid van de grote sociale secretariaten de markt (in de eerste plaats hun bestaande en mogelijks toekomstige klanten) behoorlijk grondig wenst te informeren over zowel hun producten en diensten als omzet en aantal medewerkers.

Deze eerste sectorscan - de volgende neemt de sector van de bureaus voor wervingscommunicatie, employer branding en interne communicatie onder de loep - illustreerde spijtig genoeg nogmaals de erbarmelijke, krampachtige en bijwijlen hilarische externe communicatie van sommige bedrijven, in casu HR-dienstverleners. Ondanks de eerdere belofte om de gevraagde gegevens te leveren, kregen we uiteindelijk geen enkele informatie van het sociaal secretariaat ADMB. En het Limburgse sociaal secretariaat SAP meldde doodleuk dat men de indruk had dat de vraag uitging van de overheid en men het dus niet nodig vond om er op te antwoorden; alsof op een schrijven van de overheid niet moet gereageerd worden. Zeker een sociaal secretariaat zou beter moeten weten.

Maar sociaal secretariaat Groep S spant de kroon inzake stuntelige externe communicatie, te meer dat het in tegenstelling tot de ADMB en SAP over een 'verantwoordelijke persrelaties en externe communicatie' beschikt. Het bedrijf bezorgde weliswaar netjes zijn ingevulde infofiche, maar de wijze waarop die was ingevuld, getuigt van weinig wil tot openheid en transparantie. Zo werd onder meer geen opgave gedaan van het aantal klanten en de omzet van vorig jaar. Een goede week later prijkten die gegevens echter in De Standaard in een artikel naar aanleiding van de overstap van oud-vakbondsman Thierry Nolet naar de Groep S. Tot voor enkele maanden was Nolet algemeen secretaris van de bediendevakbond BBTK en verantwoordelijke voor de vakbondswerking in de bank- en verzekeringssector. In het artikel in De Standaard stond te lezen dat Groep S 20.000 bedrijven als klant telt en vorig jaar een omzet van 50 miljoen euro realiseerde. Dit is geen kleine jongen dus, want niet minder dan nummer drie na Securex (170 miljoen) en SD Worx (112 miljoen); net iets groter dan HDP (48,9 miljoen) en Partena (41,6 miljoen). En toch zo stuntelig en weinig coherent communiceren!

22/10/2004 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde