Externe consultants bij de overheid: de staatsgreep van de zesde macht?

In 2001 verscheen er een interessant rapport in Nederland over de rol van de externe adviseurs bij de overheid. Het was uitgegeven door het zogenaamde 'wetenschappelijk bureau' van GroenLinks, een soortement evenknie van ons eigen Groen! Maar dan met meer (herkenbare) ex-communisten en dito invloeden. Het rapport is (desondanks) erg lezenswaardig. Het bevat een hoop cijfermatige en andere gegevens over de rol en het belang van externe adviseurs bij de Nederlandse overheid. En tal van zinvolle kritische bedenkingen hier over. Het biedt stof om ook te lande tot een grotere transparantie over de materie te komen. Niet enkel méér doorzichtigheid over welke externe consultant bij de overheid wat doet (en welke budgetten daarvoor zijn uitgetrokken) is trouwens gewenst - en een absolute noodzaak om de democratische controle van de burger en het parlement mogelijk te maken - ook rapportage en dus (onafhankelijk/wetenschappelijk) onderzoek over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de zinzet van die consultants is geen overbodige luxe. Over die laatste aspecten (de effectiviteit en efficiëntie) van hun interventies is zo mogelijk nog minder geweten dan over de omvang en het kostenplaatje er van.

In hun evaluatierapport over de Belgische Copernicushervormingen pleiten de auteurs trouwens ook voor meer informatie en transparantie en kosten/batenonderzoek over de inzet van consultants bij de overheid (zie: Eindbalans Copernicus voor consultants onmiskenbaar 'positief').

De integrale versie van het Nederlandse rapport 'De staatsgreep van de zesde macht' kan gedownload worden op www.hrm.net/public

18/8/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde