Eindbalans Copernicus voor consultants onmiskenbaar 'positief'

'Duur fiasco' titelde Knack boven zijn artikel over het recent verschenen evaluatierapport van de Copernicushervorming (zie ook 'HR Public: nieuw netwerk voor HRM-ers uit publieke sector', in de rubriek News). Deze titel is niet overdreven of onterecht, me dunkt. Tussen haakjes: wat bezielde Annie Hondegem, een van de auteurs van het bewuste rapport, toch om via een Vrije Tribune in De Tijd (van 27/7), zowel te stellen als te betreuren dat in de berichtgeving over het onderzoeksrapport "de indruk werd gewekt dat Copernicus mislukt was"? Toegegeven, het staat niet in die woorden in het rapport zelf, maar ook na een tweede lectuur van het werkstuk kan ik, met de beste wil van de wereld, niet tot een ander besluit komen. Natuurlijk waren er ook een aantal goede aspecten aan Copernicus, zowel in de doelstellingen als in de resultaten, maar globaal genomen is de operatie geflopt en kan het (voorlopige) eindresultaat zeker niet als positief worden beschouwd - daarom zijn de negatieve aspecten te talrijk en ligt het eindresultaat te ver af van de oorspronkelijke doelstellingen. Als u daar anders over denkt, verneem ik het graag (het debat over het 'bilan' van Copernicus is open).

Voor de consultants die betrokken waren bij Copernicus is 'de eindbalans' alleszins niet negatief. De financiële ballans dan wel. Het evaluatierapport bevat enkel cijfers over het kostenplaatje van Copernicus, met name het bedrag dat aan externe consultants werd uitgegeven: 776 miljoen frank (19,2 miljoen euro) voor 2000, eenzelfde bedrag voor 2001 en 1 miljard frank (24,8 miljoen euro) voor 2002. Details over het onderwerp en de aard van de dienstverlening/advisering bevat het rapport niet, laat staan over welke bedragen aan HR-advies werden uitgegeven en aan wie.

Nochtans bevatte Knack van 29 oktober 2003 daar enige info over. HRM News 81 (HRM News is de voorganger van HRM Focus die verscheen tussen juli 1998 en april 2004) maakte daar destijds melding van (zie archief op www.hrm.net/hrmnews).

Om redenen van transparantie (een deugd en democratische verworvenheid waar de overheid, tot hiertoe, blijkbaar geen boodschap aan heeft voor wat betreft de samenwerking met consultants in het kader van de Copernicushervorming zaliger; een lacune/euvel dat best zo snel mogelijk wordt ongedaan gemaakt) maak ik er graag nog eens melding van. Het Knack-verhaal was, bij nader inzien (op basis van de cijfers uit het evaluatiereport) wel niet helemaal correct wat de bewering betreft dat 'de federale overheid tussen 1 januari 2000 en 1 maart 2003 60 miljoen euro uit gaf aan experts allerhande om haar administratie te moderniseren'. In werkelijkheid werd er 63,2 miljoen euro uitgegeven tussen begin 2000 en eind 2002!

Het is onmogelijk om uit het Knack-overzicht het onderscheid op te maken tussen HRM-gerelateerde en andere adviesopdrachten. Redelijkerwijs mag echter aangenomen worden dat het gros van de interventies betrekking had op HRM-aangelegenheden. De tijdelijke Vereniging Accenture, Price Waterhouse Human Capital & KMPG factureerde over de vernoemde periode voor niet minder dan 25.171.272,31 euro aan de federale overheid en spant daarmee de kroon. Op de tweede plaats, maar met aanzienlijk verschil, komt de tijdelijke vereniging TMP De Witte Morel (het huidige De Witte & Morel/Hudson) & Quintessence: 4.139.916,68 euro. Daarna volgt de tijdelijke vereniging Accenture/EurO&M (EurO&M is op zijn beurt een samenwerkingsverband tussen communicatiegroep Ogilvy en Accenture): 3.203.109,72 euro. Accenture alleen, volgt dan nog eens met 2.999.511,65. Wat maakt dat Accenture voor wat betreft de periode 2000-2002 ongetwijfeld dé consultant is die het meest aan de Copernicushervorming verdiende.

Onder de andere dienstverleners die de federale overheid assisteerden en adviseerden in het kader van de Copernicushervorming treffen we o.a.: uitgeverij F-Twee (die het ambtenarenblad Fedra maakte): 2.864.061,27; Cap Gemini/Deloite & Touche; Quintessence Consulting alleen - los van TMP (2.345.662,55); TMP De Witte & Morel alleen - los van Quintessence: (2.387.716,15); Xansa, Right Management Consultants (653.158,24); Hederick & Struggles (487.270,00), Scan In, een toenmalige Right-dochter (440.926,75); IBM Business Consulting (ex PWC); CPM; GITP; Hay management en Executive Search International/Accord. Na Accenture zijn het dus De Witte & Morel en Quintessence die een aardige stuiver verdienden aan Copernicus. In die mate zelfs dat beide bureaus er een meer dan ruime compensatie in vonden voor de toenmalige omzetdaling uit de privé-sector (de particuliere markt kende in 2001, gedeeltelijk als gevolg van de aanslag op de WTC-torens op 11 september, een achteruitgang van 30 tot 50 procent).

In het geval van marktleider in HR-advies De Witte & Morel bleef de omzet trouwens opvallend constant tussen 2001 en 2002: 21,1 versus 21,8 miljoen euro. Desondanks is het bureau, net als tal van andere trouwens, toen genoopt tot een 'zware' herstructurering (lees: ontslagen). Wat meteen verklaart waarom het boekjaar 2002 met een verlies van niet minder dan 35 miljoen euro afgesloten werd (terwijl het jaar voordien er 62.000 euro winst gemaakt). De omzet van 2003 bedroeg 20,4 miljoen euro (zowat 1,5 miljoen euro minder dan het jaar voordien) en er werd nog steeds verlies opgetekend maar aanzienlijk minder dan het jaar voordien (1,6 miljoen euro).

18/8/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde