Info

HRMblogs.net is de weblog van Marc Ernst, de oprichter en directeur/uitgever van HRMinfo.net.

Eerder richtte hij (in 1998) hrm.net op en was er 8 jaar directeur/uitgever van. Hrm.net was in België een pionier op het vlak van elektronische uitgeven en de eerste e-publisher inzake personeelsmanagement.

Met deze privé-weblog geeft hij uiting aan de 'aller allerindividueelste expressie van zijn allerindividueelste emoties'. Anders gezegd: HRMblogs staat volledig los van HRMinfo en enkel de auteur van de artikels/blogs op deze website is verantwoordelijk voor zijn schrijfsels (opinies).